Hoạt động các địa phương

          Theo lộ trình đề ra, giai đoạn 2016 - 2020, mỗi năm huyện Bình Gia phấn đấu có 1 xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM). Theo kế hoạch năm 2018, Bình Gia lựa chọn xã Mông Ân phấn đấu đạt chuẩn NTM. Hiện huyện đang dồn lực củng cố cơ sở hạ tầng, hỗ trợ phát triển sản xuất, hoàn thành mục tiêu đặt ra.

          Ngày 09/4/2018, Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới (NTM) xã Đồng Tân, huyện Hữu Lũng tổ chức đón Bằng công nhận xã đạt chuẩn NTM năm 2017. Dự buổi lễ có đồng chí Phạm Ngọc Thưởng, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh.

          Với sự nỗ lực, chủ động, quyết tâm vượt khó, huyện Bình Gia đã trở thành điểm sáng trong xây dựng nông thôn mới (NTM) ở các xã đặc biệt khó khăn.

          Để hoàn thành kế hoạch xây dựng nông thôn mới (NTM) đề ra, xã Đồng Bục, huyện Lộc Bình đã chủ động bắt tay thực hiện các tiêu chí từ khá sớm.

          Sáng 6/2/2018, Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới xã Đồng Ý, huyện Bắc Sơn tổ chức đón Bằng công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2017. Đồng chí Phạm Ngọc Thưởng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh dự và trao Bằng công nhận cho xã. 

          Kết thúc năm 2016, 100% số xã trên địa bàn thành phố Lạng Sơn đã về đích xây dựng nông thôn mới (NTM). Không “ngủ quên” trên chiến thắng, năm 2017, thành phố tiếp tục tập trung chỉ đạo các xã củng cố, nâng cao chất lượng các tiêu chí.

          Với việc thêm 2 xã vừa được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) năm 2017, huyện Bắc Sơn đã trở thành “điểm sáng” trong xây dựng NTM trên địa bàn tỉnh. 

          Với nguồn lực đầu tư của nhà nước cùng sự đoàn kết, chung tay góp sức của người dân, đến nay, xã Yên Trạch, huyện Cao Lộc đã đạt được những tiêu chí quan trọng và quyết tâm về đích nông thôn mới (NTM) năm 2017.