Thứ năm, 16 Tháng 1 2020 07:00

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Như Khuê: Thực hiện tốt cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”

         Nhằm góp phần thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội, năm 2019, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) xã Như Khuê tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân hưởng ứng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận.

         Như Khuê là xã vùng II của huyện Lộc Bình. Toàn xã có 6 thôn, 324 hộ dân với 1.448 nhân khẩu. Hưởng ứng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới do Ủy ban MTTQ huyện phát động, ngay từ đầu năm, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ xã đã xây dựng chương trình phối hợp giữa MTTQ với HĐND, UBND xã; đồng thời xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ công tác mặt trận. Trong đó chú trọng xây dựng các nội dung chuyên đề về tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các quy quy ước, hương ước của thôn.

         Trong năm 2019, MTTQ và các tổ chức, đoàn thể trên địa bàn xã đã tổ chức 32 cuộc tuyên truyền với 1.408 lượt người dân tham dự với các nội dung chính như: tuyên truyền về phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ an ninh tổ quốc”;  học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; xây dựng nông thôn mới…

UBMTTQ xã NK TH tốt cuộc VĐ TD ĐK XD NTM ĐTVM

Mô hình vườn chuyển đổi ruộng cạn sang trồng cây có múi của gia đình anh Hoàng Văn Thòn, thôn Nà Vàng cho hiệu quả cao

         Qua đó nhận được sự đồng tình cao của nhân dân. Từ đầu năm 2019 đến nay, người dân đã đóng góp trên 1.000 ngày công lao động tu sửa nhà văn hóa thôn, làm đường giao thông, thủy lợi. Kết quả phong trào xây dựng đời sống văn hóa, xã có 71,8% hộ đạt gia đình văn hóa; 6/6 khu dân cư đạt khu dân cư văn hóa. Các tổ chức, đoàn thể duy trì tốt hoạt động và được cấp trên đánh giá đơn vị có phong trào khá toàn diện.

         Trên lĩnh sản xuất, nhân dân đã nhận thức rõ tầm quan trọng của việc đổi mới hình thức tổ chức sản xuất, giúp nhau giảm nghèo. Hiện nay, trên địa bàn xã có nhiều hộ chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi khá hiệu quả. Điển hình như: mô hình chăn nuôi gà của hộ Nông Văn Pai (thôn Khuổi Nọi) mỗi năm nuôi 3.000 – 5.000 gà thịt và trên 500 con gà giống 6 cựa; mô hình trồng cây có múi loại cam, bưởi tại thôn Nà Vàng; mô hình chế bến lâm sản… cho thu nhập từ 100 – 300 triệu đồng/năm.

         Ông Lý Văn Thắng, Chủ tịch UBND xã cho biết: Cùng với cấp ủy, chính quyền, Ủy ban MTTQ xã đã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân hưởng ứng phong trào xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh gắn với các phong trào thi đua yêu nước, qua đó tạo được sự chuyển biến tích cực. Năm 2019, xã đã hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội. Trong đó, lĩnh vực kinh tế có sự chuyển đổi rõ nét. Hiện nay, trên địa bàn xã đã cơ bản phủ xong diện tích đất trống với trên 80% diện tích đất lâm nghiệp đã có rừng che phủ; 90% số hộ có thu nhập từ rừng và các sản phẩm từ rừng; trên địa bàn xã có 4 hộ thu nhập đạt 300 triệu đồng/năm; 30% số hộ trên địa bàn xã có thu nhập khoảng 100 triệu đồng/năm; tỷ lệ hộ nghèo toàn xã chỉ còn 3%. Đó là nhưng tiền đề vững chắc, tạo động lực để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Như Khuê tiếp tục đạt được những bước tiến hơn nữa trong năm 2020.

Nguồn: baolangson.vn