Tin tức Khu dân cư kiểu mẫu

Sau gần 5 năm kể từ khi có bộ tiêu chí khu dân cư nông thôn mới (NTM) kiểu mẫu, với nguồn lực hỗ trợ của Nhà nước và sự chung sức của người dân, việc triển khai xây dựng khu dân cư NTM kiểu mẫu trên địa bàn đã có chuyển biến rõ nét cả về số lượng và chất lượng.

Đầu năm 2023, huyện Đình Lập chỉ đạo các xã vận động Nhân dân tham gia xây dựng các công trình đường nông thôn kiểu mẫu, đường đô thị văn minh phạm vi toàn huyện nhằm huy động sức dân trong xây dựng nông thôn mới. Hiện nay, các xã, thị trấn đang gấp rút hoàn thiện các phần việc cuối cùng nhằm hoàn thành kế hoạch xây dựng các công trình theo kế hoạch đề ra.

Sáng 02/12/2022, tại thôn Làng Ngũa, xã Chi Lăng, huyện Chi Lăng, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh phối hợp với Hội LHPN huyện Chi Lăng tổ chức ra quân xây dựng mô hình thôn “Xanh – sạch – đẹp”.

Năm 2022, việc triển khai xây dựng khu dân cư nông thôn mới (NTM) kiểu mẫu chậm hơn so với những năm trước. Chính vì vậy, để hoàn thành mục tiêu xây dựng khu dân cư NTM kiểu mẫu đề ra, thời điểm này, các cấp, ngành liên quan đang tập trung chỉ đạo để đẩy nhanh tiến độ.

Năm 2021, việc triển khai xây dựng khu dân cư nông thôn mới (NTM) kiểu mẫu trên địa bàn thành phố Lạng Sơn tiếp tục được quan tâm chỉ đạo sát sao và đạt được những kết quả tích cực.

          Chiều 5/10/2020, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh phối hợp với Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh tổ chức khai mạc hội thi “Tìm hiểu kiến thức về xây dựng khu dân cư kiểu mẫu gắn với chi hội phụ nữ 5 không, 3 sạch”.

          Thời gian còn lại của năm 2020 không nhiều, để đạt kế hoạch đề ra, các xã nông thôn mới (NTM) đang đẩy nhanh tiến độ xây dựng khu dân cư NTM kiểu mẫu.

          Trong thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới (XDNTM)  thành phố Lạng Sơn luôn là đơn vị đi đầu. Không chỉ có 100% xã chuẩn NTM mà thành phố đã và đang tích cực xây dựng xã NTM nâng cao và khu dân cư kiểu mẫu. Trong tất cả các hoạt động luôn có sự ủng hộ tích cực từ phía người dân.