Thứ sáu, 22 Tháng 9 2023 16:31

Đình Lập: Tập trung xây dựng đường nông thôn kiểu mẫu, đường văn minh đô thị

Đầu năm 2023, huyện Đình Lập chỉ đạo các xã vận động Nhân dân tham gia xây dựng các công trình đường nông thôn kiểu mẫu, đường đô thị văn minh phạm vi toàn huyện nhằm huy động sức dân trong xây dựng nông thôn mới. Hiện nay, các xã, thị trấn đang gấp rút hoàn thiện các phần việc cuối cùng nhằm hoàn thành kế hoạch xây dựng các công trình theo kế hoạch đề ra.

Congquan
Tuyến đường văn minh đô thị tại khu 8, thị trấn Đình Lập đã hoàn thành 80% khối lượng

Để thực hiện mục tiêu trở thành huyện nông thôn mới trong năm 2025, một trong những giải pháp được huyện Đình Lập tập trung triển khai là tuyên truyền, vận động Nhân dân tham gia xây dựng các công trình đường giao thông nông thôn kiểu mẫu, đường văn minh đô thị trong phạm vi toàn huyện.

Theo đó, năm 2023 các xã, thị trấn đã xác định 21 công trình đường giao thông để đầu tư chỉnh trang trở thành tuyến đường giao thông nông thôn kiểu mẫu, đường văn minh đô thị. Trong đó, 10 xã đã lựa chọn được 10 tuyến đường với tổng chiều dài 3,2 km và 11 tuyến đường đô thị tại thị trấn Đình Lập và thị trấn Nông trường Thái Bình với chiều dài khoảng 1,7 km.

“Xây dựng các tuyến đường giao thông nông thôn kiểu mẫu và tuyến đường văn minh đô thị là chủ trương mới của huyện nhằm huy động sức dân, phát huy vai trò chủ động, sáng tạo, trách nhiệm của người dân để hoàn thành các chỉ tiêu trong xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh.”

Ông Nguyễn Văn Hà, Chủ tịch UBND huyện Đình Lập

Theo đó, các tuyến đường phải đạt các tiêu chí như: được cứng hoá, có hệ thống thoát nước; có hệ thống đèn chiếu sáng; có cây xanh cảnh quan; được vệ sinh sạch sẽ và trang trí tranh, pano, áp phích có thông điệp tuyên truyền về xây dựng nông thôn mới.

Đến giữa tháng 9/2023, hầu hết các xã, thị trấn đã tích cực triển khai hoàn thành các công việc như: xây dựng kế hoạch, tổ chức vận động xã hội hoá huy động kinh phí và thực hiện các phần việc theo kế hoạch.

Khảo sát thực tế tại xã Đình Lập cho thấy việc tổ chức xây dựng tuyến đường nông thôn kiểu mẫu được xã thực hiện khẩn trương, bài bản và vận động được nhân dân tích cực tham gia.

Ông Hoàng Văn Lương, Chủ tịch UBND xã Đình Lập cho biết: Xã lựa chọn tuyến đường trục thôn thuộc thôn Còn Đuống để xây dựng thí điểm tuyến đường thôn kiểu mẫu năm với chiều dài 250 m. Để hoàn thành công trình xã đã huy động 300 ngày công lao động, người dân đóng góp 25 triệu đồng để thực hiện các phần việc. Đến nay, các phần việc đã cơ bản được thực hiện xong như: xây dựng rãnh thoát nước, lắp đặt điện chiếu sáng, xây dựng bồn để trồng cây xanh, lắp camera an ninh. Một số phần việc đang gấp rút hoàn thiện như thiết kế các pano tuyên truyền, thiết kế biển báo, trồng bổ sung cây xanh, xây dựng bản đồ tuyến đường kiểu mẫu. Xã phấn đấu hoàn thiện các công việc còn dở dang để công trình hoàn thành trong tháng 10/2023.

Không chỉ xã Đình Lập, tất cả các xã còn lại hiện đang khẩn trương triển khai các phần việc với mục tiêu hoàn thành các công trình đường nông thôn kiểu mẫu. Hiện các xã đã hoàn thành 80% khối lượng công việc theo kế hoạch.

Theo thống kê, để xây dựng các tuyến đường nhân dân đã đóng góp gần 2.000 ngày công và trên 400 triệu đồng. Các công trình đã và đang làm cho bộ mặt nông thôn của huyện Đình Lập có được những điểm nhấn mới và là tiền đề để các xã đẩy mạnh xây dựng các tuyến đường kiểu mẫu trong thời gian tới.

Đối với tiến độ xây dựng tuyến đường văn minh đô thị tại thị trấn Đình Lập và thị trấn Nông trường Thái Bình cũng đang được các khu phố triển khai hết sức khẩn trương.

Bà Bế Thị Hải Hiên, Bí thư Chi bộ, Trưởng khu 8 thị trấn Đình Lập cho biết: Để xây dựng công trình tuyến đường văn minh đô thị, khu phố đã tổ chức họp dân để lấy ý kiến và họp riêng với các hộ dân sinh sống dọc tuyến đường dự kiến xây dựng công trình để thông tin về chủ trương, mục đích, ý nghĩa trong việc xây dựng tuyến đường văn minh đô thị. Qua cuộc họp khu để lấy ý kiến, có 95% số hộ ủng hộ xây dựng công trình đường văn minh đô thị.

Trên cơ sở đó, khu đã xây dựng kế hoạch dự toán đầu tư tuyến đường là hơn 37 triệu đồng; các hộ dân trong khu và đảng viên nơi cư trú đóng góp được 11,5 triệu đồng để xây dựng đường hoa. Từ nguồn huy động được cùng nguồn quỹ còn dư của khu, nhiều phần việc đã, đang được triển khai như: xây dựng cổng trào, đặt mua các chậu hoa để trồng cây xanh, lắp đặt pa nô tuyên truyền. Nhờ đó, đến nay khối lượng công việc đã đạt 80% kế hoạch, bộ mặt tuyến đường của khu phố đã thay đổi rõ nét, bà con khu phố rất phấn khởi.

Qua theo dõi, hiện 3 công trình xây dựng tuyến đường văn minh đô thị tại thị trấn Nông trường Thái Bình đã hoàn thành 60% kế hoạch; 8 tuyến đường tại thị trấn Đình Lập đã hoàn thành 80% khối lượng và đang bước vào giai đoạn hoàn thiện. Theo thống kê, tổng kinh phí và ngày công để xây dựng các công trình đường văn minh đô thị tại 2 thị trấn ước khoảng 400 triệu đồng.

Ông Nguyễn Văn Hà, Chủ tịch UBND huyện Đình Lập cho biết: Xây dựng các tuyến đường giao thông nông thôn kiểu mẫu và tuyến đường văn minh đô thị là chủ trương mới của huyện nhằm huy động sức dân, phát huy vai trò chủ động, sáng tạo, trách nhiệm của người dân để hoàn thành các chỉ tiêu trong xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh.

Việc xây dựng các công trình tuyến đường giao thông nông thôn kiểu mẫu và văn minh đô thị trong năm 2023 cho thấy chủ trương đúng đắn của huyện Đình Lập được người dân đồng thuận ủng hộ. Đây là mô hình rất cần nhân rộng trong thời gian tới để hướng đến xây dựng huyện Đình Lập trở thành huyện nông thôn mới trong năm 2025.

Nguồn: baolangson.vn