Thứ tư, 08 Tháng 7 2020 02:27

Đạt về lượng, nâng về chất

          Trong thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới (XDNTM)  thành phố Lạng Sơn luôn là đơn vị đi đầu. Không chỉ có 100% xã chuẩn NTM mà thành phố đã và đang tích cực xây dựng xã NTM nâng cao và khu dân cư kiểu mẫu. Trong tất cả các hoạt động luôn có sự ủng hộ tích cực từ phía người dân.

dat ve luong nang ve chat
Đường làng tại khu dân cư kiểu mẫu thôn Phai Duốc, xã Mai Pha
được giữ gìn xanh – sạch – đẹp

          100% số xã đạt chuẩn NTM

          Thành phố Lạng Sơn có 8 xã, phường, trong đó các xã: Mai Pha, Hoàng Đồng, Quảng Lạc thuộc diện thực hiện chương trình XDNTM. Năm 2011, Mai Pha là xã đầu tiên được chọn làm điểm XDNTM của thành phố và của tỉnh. Ở thời điểm đó, xã mới có 7/19 tiêu chí đạt chuẩn. Để đạt chuẩn NTM, cấp ủy, chính quyền xã đã tích cực chỉ đạo triển khai thực hiện chương trình, trong đó, công tác tuyên truyền mục đích, ý nghĩa và vận động người dân tham gia chương trình được quan tâm đẩy mạnh thực hiện. Theo đó, từ năm 2011 đến năm 2014, các tổ chức liên quan ở xã đã phối hợp tuyên truyền được 20 cuộc tới gần 1.500 lượt cán bộ, người dân/năm. Bà Lương Thị Hiền, Chủ tịch UBND xã Mai Pha cho biết: Trong thời gian triển khai XDNTM, bên cạnh sự hỗ trợ từ Nhà nước, xã đã phát huy tối đa vai trò của người dân. Qua tuyên truyền, người dân hiểu được mục đích, ý nghĩa của chương trình,  đóng góp được hơn 1,5 tỷ đồng cùng nhiều ngày công lao động… để thực hiện các tiêu chí NTM. Nhờ đó, cuối năm 2014, xã được công nhận xã đạt chuẩn NTM (1 trong 2 xã đầu tiên của tỉnh được công nhận).

          Sau Mai Pha, năm 2015, xã Hoàng Đồng và năm 2016, xã Quảng Lạc được chọn làm điểm xã đạt chuẩn NTM của tỉnh. Cấp ủy, chính quyền các xã: Hoàng Đồng, Quảng Lạc cũng tranh thủ huy động tối đa nguồn lực XDNTM; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân tham gia XDNTM; rà soát các tiêu chí từ đó lên phương án triển khai thực hiện… Kết quả, hết năm 2015, xã Hoàng Đồng và hết năm 2016, xã Quảng Lạc được công nhận đạt chuẩn NTM, năm 2017, thành phố Lạng Sơn được Thủ tướng Chính phủ quyết định công nhận hoàn thành nhiệm vụ XDNTM.

          Nâng chất xã nông thôn mới

          Sau khi các xã đạt chuẩn NTM, năm 2018, Hoàng Đồng và năm 2020, xã Mai Pha được tỉnh  chọn chỉ đạo điểm xây dựng xã NTM nâng cao giai đoạn 2018 – 2020. Lúc này, cấp ủy, chính quyền các cấp ở thành phố tiếp tục tập trung chỉ đạo củng cố, nâng cao chất lượng các tiêu chí, tập trung xây dựng xã NTM nâng cao gắn với xây dựng khu dân cư kiểu mẫu. Công tác tuyên truyền, vận động được đẩy mạnh, người dân tiếp tục hưởng ứng tham gia. Riêng với xã Hoàng Đồng, trong 2 năm: 2018 và 2019, người dân đã đóng góp được gần 3,5 tỷ đồng để thực hiện. Hết năm 2019, xã đã đạt 14/14 tiêu chí xã NTM nâng cao, trở thành 1 trong 2 xã đầu tiên của tỉnh đạt chuẩn xã NTM nâng cao. Với Mai Pha, cấp ủy, chính quyền xã chỉ đạo dồn lực thực hiện 5/14 tiêu chí chưa đạt NTM nâng cao. Trong đó, một số nội dung đang được đẩy nhanh tiến độ như: thi công 5 dự án mương thoát nước; chuẩn bị mặt bằng xây dựng nhà văn hóa thôn, sân thể thao thôn; nâng cấp, cải tạo hệ thống loa truyền thanh; đảm bảo vệ sinh môi trường… Xã phấn đấu  tháng 10 năm nay sẽ cơ bản hoàn thành 14/14 tiêu chí xã NTM nâng cao.

          Cùng với xây dựng xã NTM nâng cao, từ năm 2019 đến nay, các cấp, ngành ở thành phố tiếp tục tập trung chỉ đạo, thực hiện xây dựng khu dân cư kiểu mẫu. Hết năm 2019, thành phố đã có 6 khu dân cư kiểu mẫu được công nhận đạt chuẩn. Thành phố phấn đấu hết năm 2020 có thêm 5 khu dân cư đạt chuẩn tiêu chí này.

          Với những kết quả đạt được trong thời gian qua, diện mạo các xã NTM trên địa bàn thành phố không ngừng thay đổi. Đời sống vật chất, tinh thần của người dân được nâng lên rõ rệt, góp phần không nhỏ vào sự phát triển chung của  thành phố.

Trong quá trình XDNTM mới giai đoạn 2011 – 2020, người dân trên địa bàn thành phố đã đóng góp nhiều tiền của, công sức, hiến đất thực hiện các tiêu chí NTM. Toàn thành phố đã huy động được 558,6 tỷ đồng tất cả các nguồn lực, trong đó người dân đóng góp 54 tỷ đồng và trên 90.000 ngày công lao động, hiến trên 29.000 m2 đất.

Nguồn: baolangson.vn