Tin tức Khu dân cư kiểu mẫu

         Năm 2019, xóm Đông Mồ, thôn Nà Pua, xã Liên Hội (trước đây là xã Vân Mộng), huyện Văn Quan là một trong 4 khu dân cư kiểu mẫu điển hình của tỉnh. Với những cách làm như: tích cực tuyên truyền; tạo phong trào đồng bộ; huy động nguồn lực trong nhân dân… đến nay, xóm Đông Mồ đã hoàn toàn thay đổi diện mạo, xứng đáng là khu dân cư kiểu mẫu tiêu biểu.

         Năm 2019 là năm ghi dấu sự bứt tốc mạnh mẽ trong xây dựng các khu dân cư kiểu mẫu (DCKM) trên địa bàn tỉnh.

          Từ sự chung tay, góp sức của người dân, nhiều khu dân cư kiểu mẫu (DCKM) trên địa bàn tỉnh được xây dựng. Qua đó, góp phần thay đổi diện mạo nông thôn ở các xã đã đạt chuẩn nông thôn mới.

          Ngay sau khi được công nhận đạt chuẩn, các xã nông thôn mới (NTM) trên địa bàn huyện Hữu Lũng tiếp tục xây dựng khu dân cư kiểu mẫu (DCKM).

          Năm 2015, xã Đình Lập, huyện Đình Lập được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM). Không dừng ở đó, sau khi đạt chuẩn, xã tập trung củng cố, nâng cao chất lượng các tiêu chí, trong đó, nổi bật là việc xây dựng khu dân cư kiểu mẫu (DCKM).

          Với sự chung sức, đồng lòng của nhân dân, các khu dân cư kiểu mẫu (DCKM) trên địa bàn huyện Chi Lăng từng bước hình thành một cách rõ nét, qua đó vươn lên trở thành điểm sáng trong xây dựng khu DCKM trên địa bàn tỉnh.

          Thời gian qua, các xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) trên địa bàn tỉnh đã và đang tập trung vào xây dựng khu dân cư kiểu mẫu (DCKM). Qua đó, tiếp tục tạo chuyển biến rõ nét diện mạo các xã NTM.

          Không chỉ tập trung dồn lực vào xã điểm phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới (NTM), 2 năm gần đây, huyện Văn Lãng còn chủ động xây dựng khu dân cư kiểu mẫu (DCKM), qua đó, góp phần thay đổi rõ nét diện mạo nông thôn ở các xã đã đạt chuẩn.