Thứ tư, 26 Tháng 10 2022 10:14

Đẩy nhanh tiến độ xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu

Năm 2022, việc triển khai xây dựng khu dân cư nông thôn mới (NTM) kiểu mẫu chậm hơn so với những năm trước. Chính vì vậy, để hoàn thành mục tiêu xây dựng khu dân cư NTM kiểu mẫu đề ra, thời điểm này, các cấp, ngành liên quan đang tập trung chỉ đạo để đẩy nhanh tiến độ.

Sau khi được công nhận đạt chuẩn, nhiều xã NTM trên địa bàn tỉnh tiếp tục duy trì, củng cố và nâng cao chất lượng các tiêu chí, đồng thời, lựa chọn khu dân cư điểm để chỉ đạo xây dựng khu dân cư NTM kiểu mẫu. Qua đó, tạo điểm nhấn rõ nét hơn trong đổi thay diện mạo nông thôn. Sau nhiều năm nỗ lực, đến nay, trên địa bàn tỉnh đã có 93 khu dân cư NTM kiểu mẫu.

 quan bau

Người dân thôn Quán Bầu – Đồng Ngầu chung sức làm đường giao thông

Ông Hoàng Đăng Dũng, Phó Chánh Văn phòng Điều phối xây dựng NTM tỉnh cho biết: Theo kế hoạch xây dựng NTM năm 2022, đến hết năm, mỗi huyện, thành phố phấn đấu công nhận thêm 2 -3 khu dân cư NTM kiểu mẫu. Tuy nhiên, năm 2022, việc triển khai xây dựng NTM nói chung, trong đó, có xây dựng các khu dân cư NTM kiểu mẫu gặp nhiều khó khăn do nguồn vốn phân bổ chậm, ảnh hưởng của thiên tai, dịch bệnh diễn biến phức tạp…

Trước những khó khăn như vậy, để hoàn thành mục tiêu xây dựng khu dân cư NTM kiểu mẫu đề ra, ngay từ những tháng đầu năm, UBND các huyện, thành phố, các xã có khu dân cư được chọn xây dựng khu dân cư NTM kiểu mẫu đã chủ động xây dựng kế hoạch, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng đơn vị liên quan. Trong đó, tập trung đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, huy động sức dân để thực hiện các chỉ tiêu, tiêu chí liên quan trực tiếp đến người dân.

Ông Phùng Văn Nghĩa, Phó Chủ tịch UBND huyện Chi Lăng cho biết: Năm 2022, huyện lựa chọn chỉ đạo điểm xây dựng 2 khu dân cư NTM kiểu mẫu ở xã Chi Lăng và xã Mai Sao, đồng thời, yêu cầu các xã NTM khác cũng lựa chọn các khu để từng bước xây dựng khu dân cư NTM kiểu mẫu. Nguồn lực để hỗ trợ xây dựng khu dân cư NTM kiểu mẫu ít, chính vì vậy, UBND huyện đã chỉ đạo các cơ quan liên quan phối hợp với UBND các xã, thôn tăng cường tuyên truyền, vận động người dân cùng chung sức thực hiện. Đặc biệt, các xã trên địa bàn huyện tiếp tục duy trì và thực hiện có hiệu quả ngày Chủ nhật đỏ chung sức xây dựng NTM. Qua đó, người dân hiểu thêm ý nghĩa của chương trình xây dựng NTM nói chung, từ đó tích cực chung tay, góp sức thực hiện.

Điển hình như thôn Quán Bầu – Đồng Ngầu, xã Chi Lăng. Năm 2022, thôn Quán Bầu – Đồng Ngầu có một khu dân cư gồm 20 hộ được chọn làm điểm xây dựng khu dân cư NTM kiểu mẫu. Ông Nguyễn Đức Hiệu, Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn cho biết: Ngay sau khi được lựa chọn chỉ đạo điểm xây dựng khu dân cư NTM kiểu mẫu, thôn đã tổ chức 2 cuộc họp với người dân và thống nhất những nội dung, công việc cụ thể cần triển khai thực hiện. Ngay sau đó, người dân đã bắt tay vào thực hiện các công việc cụ thể như: đóng góp ngày công ra quân vệ sinh đường làng, ngõ xóm 2 lần/tháng, thường xuyên vệ sinh, dọn dẹp nhà cửa, sân vườn đảm bảo sáng-xanh-sạch-đẹp; góp công làm đường giao thông… Bên cạnh đó, thôn đã tuyên truyền, vận động người dân đóng góp kinh phí để xây dựng nhà văn hóa thôn với tổng kinh phí khoảng 450 triệu đồng, dự kiến sau khi xong vụ thu hoạch na sẽ triển khai thực hiện.

Tương tự như tại thôn Quán Bầu – Đồng Ngầu, người dân khu Nà Thớn, thôn Đông B, xã Yên Phúc, huyện Văn Quan cũng đã chủ động trong xây dựng khu dân cư NTM kiểu mẫu. Ông Phùng Văn Mến, thôn Đông B, xã Yên Phúc cho biết: Từ cuối năm 2021 đến nay, người dân trên địa bàn thôn đóng góp hàng trăm ngày công lao động để xây dựng đường hoa chuỗi ngọc dài 200 m; sửa chữa, nâng cấp nhà văn hóa; kè lại một số đoạn đường bị sạt lở; định kỳ hàng tháng huy động người dân quét dọn đường làng, ngõ xóm, khơi thông mương máng, dòng chảy…

Cùng với sự chủ động, nỗ lực của các huyện, xã và sự chung sức của người dân, để hỗ trợ xây dựng khu dân cư NTM kiểu mẫu, ngày 15/7/2022, UBND tỉnh đã ban hành quyết định giao mục tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch vốn thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn. Theo đó, hỗ trợ mỗi huyện, thành phố 400 triệu đồng để xây dựng khu dân cư NTM kiểu mẫu, vườn mẫu. Bên cạnh đó, thời gian tới, Văn phòng Điều phối xây dựng NTM tỉnh sẽ tổ chức tuyên truyền, tập huấn, hướng dẫn xây dựng NTM nói chung, trong đó, có khu dân cư NTM kiểu mẫu. Từ đó vừa giúp các xã, thôn nắm rõ hơn các nội dung công việc cần thực hiện, đồng thời nắm bắt những khó khăn, vướng mắc phát sinh để kịp thời có giải pháp tháo gỡ.

Thời gian còn lại của năm 2022 không còn nhiều, chính vì vậy, bên cạnh sự chủ động của người dân, các cấp, ngành liên quan cần tiếp tục có sự quan tâm chỉ đạo sát sao, cân đối, lồng ghép nguồn lực hỗ trợ các thôn hoàn thiện các tiêu chí. Qua đó, phấn đấu hoàn thành mục tiêu xây dựng khu dân cư NTM kiểu mẫu năm 2022 đề ra.

Nguồn: baolangson.vn