Tin tức Khu dân cư kiểu mẫu

          Mặc dù mới triển khai, song huyện Bắc Sơn đã chủ động trong việc xây dựng khu dân cư kiểu mẫu (DCKM) và bước đầu đạt được những kết quả tích cực.

          Văn phòng Chính phủ vừa có Thông báo số173/TB-VPCP kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ tại Hội nghị toàn quốc triển khai xây dựng mô hình khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, vườn mẫu.

          Mặc dù triển khai thực hiện chưa lâu nhưng mô hình khu dân cư kiểu mẫu (DCKM) trên địa bàn tỉnh đã có những chuyển biến rõ nét. Đến hết năm 2017, 4 thôn (Bến Lường, xã Minh Sơn, huyện Hữu Lũng; Quán Thanh, xã Chi Lăng, huyện Chi Lăng; Đông Đằng, xã Bắc Sơn, huyện Bắc Sơn; Nhân Hòa, xã Hoàng Văn Thụ, huyện Văn Lãng) được tỉnh chọn làm điểm xây dựng khu DCKM đã cơ bản hoàn thành các nội dung thực hiện.

          Xây dựng mô hình "Thôn xanh - sạch - đẹp" là cách làm thiết thực của Hội LHPN các cấp trong tham gia xây dựng Nông thôn mới.

          Không dàn trải, cào bằng mà năm 2017, việc xây dựng khu dân cư kiểu mẫu tổng thể đã tập trung trọng tâm, trọng điểm. Từ đó tạo được mô hình điểm rõ nét.