Khu dân cư kiểu mẫu

          Trong thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới (XDNTM)  thành phố Lạng Sơn luôn là đơn vị đi đầu. Không chỉ có 100% xã chuẩn NTM mà thành phố đã và đang tích cực xây dựng xã NTM nâng cao và khu dân cư kiểu mẫu. Trong tất cả các hoạt động luôn có sự ủng hộ tích cực từ phía người dân.

         Năm 2019, xóm Đông Mồ, thôn Nà Pua, xã Liên Hội (trước đây là xã Vân Mộng), huyện Văn Quan là một trong 4 khu dân cư kiểu mẫu điển hình của tỉnh. Với những cách làm như: tích cực tuyên truyền; tạo phong trào đồng bộ; huy động nguồn lực trong nhân dân… đến nay, xóm Đông Mồ đã hoàn toàn thay đổi diện mạo, xứng đáng là khu dân cư kiểu mẫu tiêu biểu.

         Năm 2019 là năm ghi dấu sự bứt tốc mạnh mẽ trong xây dựng các khu dân cư kiểu mẫu (DCKM) trên địa bàn tỉnh.

          Từ sự chung tay, góp sức của người dân, nhiều khu dân cư kiểu mẫu (DCKM) trên địa bàn tỉnh được xây dựng. Qua đó, góp phần thay đổi diện mạo nông thôn ở các xã đã đạt chuẩn nông thôn mới.

          Ngay sau khi được công nhận đạt chuẩn, các xã nông thôn mới (NTM) trên địa bàn huyện Hữu Lũng tiếp tục xây dựng khu dân cư kiểu mẫu (DCKM).

          Năm 2015, xã Đình Lập, huyện Đình Lập được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM). Không dừng ở đó, sau khi đạt chuẩn, xã tập trung củng cố, nâng cao chất lượng các tiêu chí, trong đó, nổi bật là việc xây dựng khu dân cư kiểu mẫu (DCKM).

          Với sự chung sức, đồng lòng của nhân dân, các khu dân cư kiểu mẫu (DCKM) trên địa bàn huyện Chi Lăng từng bước hình thành một cách rõ nét, qua đó vươn lên trở thành điểm sáng trong xây dựng khu DCKM trên địa bàn tỉnh.

          Thời gian qua, các xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) trên địa bàn tỉnh đã và đang tập trung vào xây dựng khu dân cư kiểu mẫu (DCKM). Qua đó, tiếp tục tạo chuyển biến rõ nét diện mạo các xã NTM.

Tên văn bản Số hiệu Ngày ban hành Trích yếu nội dung
Hướng dẫn tạm thời thực hiện xây dựng "Khu dân cư kiểu mẫu" trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn 107/HD-VPĐP 17/5/2017
Tất cả văn bản