Thứ hai, 22 Tháng 11 2021 15:35

Xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu: Bước chuyển ở Chi Lăng

Với sự quan tâm, hỗ trợ nguồn lực của Nhà nước, sự chung tay, góp sức của Nhân dân, việc triển khai xây dựng khu dân cư nông thôn mới (NTM) kiểu mẫu trên địa bàn huyện Chi Lăng có nhiều chuyển biến rõ nét.

Tính đến hết năm 2020, huyện Chi Lăng có 7 xã được công nhận đạt chuẩn NTM. Ông Phùng Văn Nghĩa, Phó Chủ tịch UBND huyện Chi Lăng cho biết: Xác định “đạt chuẩn không có nghĩa là dừng lại”, ngay sau khi được công nhận đạt chuẩn, UBND huyện tiếp tục chỉ đạo các xã tiếp tục củng cố, nâng cao chất lượng các tiêu chí, tập trung xây dựng khu dân cư NTM kiểu mẫu.

Nguồn lực Nhà nước hỗ trợ xây dựng khu dân NTM kiểu mẫu hạn chế (bình quân mỗi xã được hỗ trợ khoảng 200 triệu đồng). Chính vì vậy, để thực hiện, việc phát huy sức dân đóng vai trò rất quan trọng. Để huy động được sức dân, công tác tuyên truyền, vận động được tập trung triển khai thực hiện. Từ năm 2016 đến nay, bình quân mỗi năm, Văn phòng Điều phối xây dựng NTM huyện phối hợp với các tổ chức, đoàn thể, UBND các xã tổ chức khoảng 30 hội nghị tuyên truyền. Ngoài ra, các xã, các thôn được chọn chỉ đạo xây dựng khu dân cư NTM kiểu mẫu còn tổ chức tuyên truyền lồng ghép được hơn 300 cuộc liên quan đến xây dựng NTM nói chung, trong đó có xây dựng các khu dân cư NTM kiểu mẫu…

 chi lang

Người dân thôn Sao Hạ, xã Mai Sao vệ sinh đường làng, ngõ xóm

Thông qua công tác tuyên truyền, vận động, người dân hiểu và tích cực đóng góp công sức, tiền của để chung sức thực hiện các tiêu chí khu dân cư NTM kiểu mẫu. Cụ thể, từ năm 2016 đến nay, Nhân dân trên địa bàn các xã NTM đã đóng góp tiền, ngày công trị giá khoảng 3 tỷ đồng. Bên cạnh đó, ngân sách Nhà nước hỗ trợ hơn 4 tỷ đồng. Từ nguồn lực hỗ trợ của Nhà nước và sự chung tay, góp sức của Nhân dân, các khu dân cư NTM kiểu mẫu nhanh chóng được xây dựng. Khu dân cư NTM kiểu mẫu xóm Khòn Sào, thôn Sao Hạ, xã Mai Sao là một ví dụ.

Năm 2020, xóm Khòn Sào, thôn Sao Hạ được chọn xây dựng khu dân cư NTM kiểu mẫu. Để triển khai thực hiện, bên cạnh sự hỗ trợ nguồn lực của Nhà nước, Nhân dân trong thôn tích cực đóng góp công sức, tiền của để thực hiện các tiêu chí. Ông Trần Huy Quyền, thôn Sao Hạ, xã Mai Sao cho biết: Khi có chủ trương xây dựng khu dân cư NTM kiểu mẫu, bà con trong thôn phấn khởi và nhiệt tình chung sức thực hiện. Cụ thể, mỗi hộ dân trong thôn đóng góp 5 ngày công và 260.000 tiền mặt. Qua đó, thôn đã đổ 300 m2 sân bê tông tại nhà văn hóa, bê tông mới thêm 120 m đường giao thông, trồng 200 m hoa, hàng rào cây xanh dọc trục thôn, xây dựng cổng làng, xây dựng hàng trăm mét tường rào… Cảnh quan đường làng, ngõ xóm được giữ gìn sáng – xanh – sạch đẹp, diện mạo nông thôn không ngừng đổi mới.  Ngày 19/10/2021, huyện đã tiến hành thẩm định và thôn đã đạt 7/7 tiêu chí khu dân cư NTM kiểu mẫu.

Cùng với thôn Sao Hạ, xã Mai Sao, từ năm 2016 đến nay, với sự hỗ trợ nguồn lực của Nhà nước và sự chung sức của người dân, trên địa bàn huyện Chi Lăng đã triển khai xây dựng 18 khu dân cư NTM kiểu mẫu (năm 2021 vừa thực hiện phân bổ nguồn lực để xây dựng thêm 2 khu dân cư NTM kiểu mẫu cho xã Chi Lăng và xã Y Tịch). Trong đó, 6 khu đã được công nhận đạt chuẩn khu dân cư NTM kiểu mẫu. Diện mạo các khu dân cư NTM kiểu mẫu ngày một thay đổi,  hạ tầng tiếp tục được đầu tư, nâng cấp; vệ sinh môi trường được đảm bảo; an ninh trật tự được giữ vững…

Ông Hoàng Đăng Dũng, Phó Chánh Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng NTM tỉnh cho biết: Từ sự quan tâm chỉ đạo sát sao của các cấp, ngành và sự chung sức của người dân, huyện Chi Lăng đã xây dựng được những khu dân cư NTM kiểu mẫu trở thành điểm sáng của tỉnh như khu dân cư NTM kiểu mẫu ở các thôn: Quán Thanh, Bãi Hào, xã Chi Lăng; thôn Mạn Đường B, xã Mai Sao…

Với những kết quả đã đạt được cộng với sự quan tâm chỉ đạo sát sao của huyện, sự chung sức, đồng lòng của người dân, hy vọng rằng thời gian tới, việc triển khai xây dựng khu dân cư NTM kiểu mẫu trên địa bàn huyện Chi Lăng tiếp tục đạt được nhiều kết quả tích cực hơn nữa. Trước mắt đến hết năm 2021, huyện phấn đấu công nhận thêm từ 3 hoặc 4 khu dân cư NTM kiểu mẫu.

Nguồn: baolangson.vn

Tên văn bản Số hiệu Ngày ban hành Trích yếu nội dung
Hướng dẫn tạm thời thực hiện xây dựng "Khu dân cư kiểu mẫu" trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn 107/HD-VPĐP 17/5/2017
Tất cả văn bản