Thứ tư, 10 Tháng 11 2021 15:57

Khơi dậy sức dân xây dựng khu dân cư kiểu mẫu

Trong những năm qua, bên cạnh nguồn lực hỗ trợ của Nhà nước, người dân các xã nông thôn mới (NTM) trên địa bàn tỉnh đã tích cực chung tay, góp sức để triển khai xây dựng và duy trì các khu dân cư NTM kiểu mẫu.

Năm 2016, trên địa bàn tỉnh bắt đầu triển khai xây dựng các khu dân cư NTM kiểu mẫu ở các xã NTM. Tuy nhiên, việc triển khai xây dựng khu dân cư NTM kiểu mẫu thời điểm đó còn nhiều khó khăn, lúng túng do chưa có hướng dẫn cụ thể. Đến năm 2019, UBND tỉnh ban hành Quyết định 1271/QĐ-UBND về Bộ tiêu chí khu dân cư NTM kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, giai đoạn 2019 – 2020, đây là cơ sở quan trọng để các xã NTM triển khai xây dựng và công nhận các khu dân cư NTM.

 khoi day

Người dân thôn Nà Cuối, xã Đồng Ý, huyện Bắc Sơn vệ sinh đường làng ngõ xóm, chăm sóc hoa định kỳ

Để triển khai xây dựng các khu dân cư NTM kiểu mẫu, giai đoạn 2019 – 2020, Nhà nước đã hỗ trợ gần 20 tỷ đồng cho 99 lượt xã (năm 2019 hỗ trợ 48 xã, năm 2020 hỗ trợ 51 xã). Bên cạnh nguồn lực hỗ trợ của Nhà nước, để triển khai xây dựng các khu dân cư NTM kiểu mẫu cần đến sự chung sức của người dân. Để huy động được sức dân, công tác tuyên truyền, vận động được sớm triển khai thực hiện.

Ông Hoàng Đăng Dũng, Phó Chánh Văn phòng Điều phối xây dựng NTM tỉnh cho biết: Từ năm 2019 đến nay, đơn vị đã phối hợp với các huyện, thành phố tổ chức tuyên truyền, tập huấn cho tất cả các xã đã đạt chuẩn NTM các nội dung liên quan đến xây dựng xã NTM nâng cao, khu dân cư NTM kiểu mẫu.

Qua đó, cán bộ làm công tác xây dựng NTM cũng như các bí thư chi bộ, trưởng thôn nắm bắt đầy đủ thông tin và tổ chức tuyên truyền tại cơ sở. Từ đó, người dân từng bước hiểu rõ mục đích, ý nghĩa và tích cực chung tay xây dựng các khu dân cư NTM kiểu mẫu. Thôn Nà Cuối, xã Đồng Ý, huyện Bắc Sơn là một ví dụ.

Năm 2020, thôn Nà Cuối được chọn xây dựng khu dân cư NTM kiểu mẫu. Ông Lương Trọng Đông, thôn Nà Cuối cho biết: Sau khi được tuyên truyền, vận động, bà con trong thôn rất vui mừng, phấn khởi và quyết tâm xây dựng khu dân cư NTM kiểu mẫu. Năm 2020, mỗi hộ dân trong thôn đã đóng góp 200 nghìn đồng; 84 hộ dân trong thôn đóng góp 450 công lao động… để thực hiện các tiêu chí,

Ông Dương Văn Tuấn, Bí thư Chi bộ, trưởng thôn Nà Cuối cho biết: Từ sự đóng góp của người dân và nguồn lực hỗ trợ của Nhà nước (200 triệu đồng), việc triển khai xây dựng khu dân cư NTM kiểu mẫu nhanh chóng được hoàn thành. Qua đó, thôn đã làm mới thêm 230 m đường rộng từ 2,5 đến 3 m; xây dựng cổng làng, bồn hoa dọc trục thôn; 95% đường trục thôn có điện thắp sáng; nâng cấp, sửa chữa nhà văn hóa thôn đạt chuẩn… Qua đó, cuối năm 2020, khu dân cư thôn Nà Cuối, xã Đồng Ý được công nhận đạt chuẩn khu dân cư NTM kiểu mẫu.

Tương tự khu dân cư thôn Nà Cuối, bên cạnh nguồn lực của Nhà nước và sự đóng góp công sức, tiền của người dân, tháng 9/2020, khu dân cư thôn Quang Hòa, xã Cường Lợi, huyện Đình Lập được công nhận đạt chuẩn khu dân cư NTM kiểu mẫu. Không dừng lại ở đó, ngay sau khi được công nhận đạt chuẩn, bà con Nhân dân thôn Quang Hòa tiếp tục duy trì, củng cố các tiêu chí khu dân cư NTM kiểu mẫu đã đạt. Bà Vy Thị Tường, thôn Quang Hòa cho biết: Cứ 2 tuần 1 lần, bà con trong thôn lại chia thành các tổ để dọn vệ sinh đường làng ngõ xóm, phát quang bụi rậm, khơi thông cống rãnh; chăm sóc, tỉa hoa… Qua đó, cảnh quan đường làng ngõ xóm ở thôn luôn sáng – xanh – sạch – đẹp.

Cùng với 2 thôn kể trên, giai đoạn 2019 – 2020, bên cạnh nguồn lực hỗ trợ của Nhà nước, Nhân dân các xã trên địa bàn tỉnh đã đóng góp khoảng 18 tỷ đồng (gồm tiền mặt, hiến đất, ngày công…) để chung sức thực hiện các tiêu chí khu dân cư NTM kiểu mẫu. Qua đó, đến hết năm 2020, trên địa bàn tỉnh có 47 khu dân cư được công nhận khu dân cư NTM kiểu mẫu.

Năm 2021, mặc dù chưa có nguồn lực hỗ trợ của Nhà nước, tuy nhiên, các xã đã đạt chuẩn NTM từ năm 2020 trở về trước đã chủ động tuyên truyền, vận động Nhân dân đóng góp ngày công (bình quân khoảng 500 ngày công/xã) để tiếp tục nâng cao chất lượng các tiêu chí giao thông, vệ sinh môi trường, cơ sở vật chất văn hóa… Phấn đấu hết năm 2021, mỗi huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh sẽ có thêm 2 hoặc 3 khu dân cư được công nhận đạt chuẩn khu dân cư NTM kiểu mẫu.

Nguồn: baolangson.vn

Tên văn bản Số hiệu Ngày ban hành Trích yếu nội dung
Hướng dẫn tạm thời thực hiện xây dựng "Khu dân cư kiểu mẫu" trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn 107/HD-VPĐP 17/5/2017
Tất cả văn bản