innerbanner innerbanner

SẢN PHẨM OCOP

3 months ago
350
Thời gian qua, các cấp, ngành trên địa  bàn tỉnh đã nỗ lực triển khai chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) nhằm nâng cao giá trị nông sản, tạo ra nhiều sản phẩm hàng hóa chất lượng mang tính đặc trưng của tỉnh. Trong đó, nhiều sản phẩm OCOP đã và đang khẳng định thương hiệu, chất lượng và có tiềm năng vươn ra thị trường nước ngoài.

Chính sách nông thôn mới

4 months ago
781
Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh vừa ký Quyết định số 924/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới, hướng tới nông thôn mới thông minh giai đoạn 2021 – 2025.   Chuyển đổi số hướng tới nông thôn mới thông minh Chương trình trên được triển khai đến hết năm 2025 ở khu vực nông thôn của cả nước (bao gồm cả các xã đặc biệt khó khăn vùng dân ...

event 1

Văn bản