innerbanner innerbanner

Chính sách nông thôn mới

Hướng dẫn Nông thôn mới

8 months ago
244
Với tinh thần gương mẫu, phẩm chất anh Bộ đội Cụ Hồ, những năm qua, cựu chiến binh (CCB) huyện Đình Lập đã tích cực tham gia thực hiện phong trào “CCB chung sức xây dựng nông thôn mới” (NTM). Qua đó, góp phần cùng cấp uỷ, chính quyền huyện phấn đấu đưa huyện Đình Lập trở thành huyện NTM đầu tiên của tỉnh vào năm 2025.

event 1

Văn bản