innerbanner innerbanner

SẢN PHẨM OCOP

Để hoàn thành tiêu chí tổ chức sản xuất và phát triển kinh tế nông thôn trong bộ tiêu chí xã nông thôn mới (NTM) nâng cao trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2022 – 2025, các xã NTM đã chủ động phát triển các sản phẩm OCOP (chương trình mỗi xã một sản phẩm).

Chính sách nông thôn mới

7 months ago
809
Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh vừa ký Quyết định số 924/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới, hướng tới nông thôn mới thông minh giai đoạn 2021 – 2025.   Chuyển đổi số hướng tới nông thôn mới thông minh Chương trình trên được triển khai đến hết năm 2025 ở khu vực nông thôn của cả nước (bao gồm cả các xã đặc biệt khó khăn vùng dân ...

event 1

Văn bản