Tin tức - Sự kiện

          Với nguồn lực đầu tư của nhà nước cùng sự đoàn kết, chung tay góp sức của người dân, đến nay, xã Yên Trạch, huyện Cao Lộc đã đạt được những tiêu chí quan trọng và quyết tâm về đích nông thôn mới (NTM) năm 2017.

          Phong trào xây dựng nông thôn mới (NTM) trên địa bàn tỉnh đã và đang được cấp ủy, chính quyền các cấp và nhân dân nỗ lực thực hiện. Trong đó, tiêu chí thủy lợi đạt kết quả quan trọng.

          Từ nguồn vốn hỗ trợ phát triển sản xuất (PTSX) thuộc chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM), huyện Chi Lăng đã xây dựng được những mô hình phát triển kinh tế hiệu quả.

          Ngày 26/9, đoàn công tác của tỉnh do đồng chí Lý Vinh Quang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn đã kiểm tra về tình hình triển khai xây dựng nông thôn mới (NTM) trên địa bàn xã Bính Xá, huyện Đình Lập.

          Nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 42a/KH-BCĐ ngày 28/02/2017 của Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới huyện về thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới huyện Lộc Bình năm 2017.

          Thời gian qua, để thúc đẩy phong trào phát triển nuôi cá lồng, bên cạnh sự chủ động, nỗ lực của người dân, các cấp, ngành chức năng đã phối hợp thực hiện tốt chính sách ưu đãi về con giống, thức ăn, tập huấn kỹ thuật… Qua đó, diện tích nuôi cá lồng ngày càng mở rộng, mang lại hiệu quả kinh tế thiết thực.

          Trải qua gần ¾ chặng đường xây dựng nông thôn mới (NTM) năm 2017, đến thời điểm này, các xã điểm của tỉnh đang dồn lực để hoàn thành các tiêu chí cuối cùng.

          Xây dựng mô hình "Thôn xanh - sạch - đẹp" là cách làm thiết thực của Hội LHPN các cấp trong tham gia xây dựng Nông thôn mới.