Tin tức - Sự kiện

Vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, từ năm 2021 đến nay, việc triển khai xây dựng nông thôn mới (NTM) trên địa bàn tỉnh đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, tạo đà để hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ xây dựng NTM cả giai đoạn 2021 – 2025.

Ngày 28/11, Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì phối hợp với một số cơ quan liên quan kiểm tra tình hình xây dựng nông thôn mới (NTM) trên địa bàn huyện Bắc Sơn.

Ngày 1/11, đoàn công tác của Thường trực Thành ủy do đồng chí Đoàn Thị Loan, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy làm trưởng đoàn đã có buổi kiểm tra thực địa tiến độ xây dựng nông thôn mới (NTM) kiểu mẫu trên địa bàn xã Hoàng Đồng, thành phố Lạng Sơn.

            Ngày 26/10/2023, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với một số sở, ngành, đơn vị liên quan kiểm tra tình hình thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM) và trao hỗ trợ cho các xã phấn đấu đạt chuẩn NTM, NTM nâng cao năm 2023 trên địa bàn huyện Bình Gia.

Ngày 18/10/2023, Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với một số sở, ngành, đơn vị liên quan  kiểm tra tình hình thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM) và tổ chức giúp đỡ các xã phấn đấu đạt chuẩn NTM, NTM nâng cao năm 2023 trên địa bàn huyện Lộc Bình.

Những năm gần đây, Bắc Sơn là một trong những huyện đi đầu trong việc xây dựng nông thôn mới (NTM) ở xã nằm ngoài kế hoạch của tỉnh.

Sáng 16/10/2023, Đoàn Giám sát của Tổ đại biểu số 1 HĐND tỉnh do đồng chí Đoàn Thị Loan, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí Thư Thành ủy làm trưởng đoàn giám sát chuyên đề tình hình, kết quả xây dựng nông thôn mới (NTM) trên địa bàn thành phố Lạng Sơn giai đoạn 2020 – 2023.

Ngày 9/10/2023, đoàn công tác của Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia (CTMTQG) tỉnh do Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo làm trưởng đoàn đã kiểm tra tình hình thực hiện các CTMTQG trên địa bàn huyện Tràng Định.