Tin tức - Sự kiện

          Với việc thêm 2 xã vừa được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) năm 2017, huyện Bắc Sơn đã trở thành “điểm sáng” trong xây dựng NTM trên địa bàn tỉnh. 

          Bắt tay vào xây dựng nông thôn mới (NTM) năm 2017 với bộn bề khó khăn, song với quyết tâm của cấp ủy, chính quyền huyện, xã, sự chung sức đồng lòng của nhân dân, đến nay, huyện Lộc Bình đã đạt được nhiều kết quả tích cực.

          Những ngày giữa tháng 11/2017 là thời điểm bà con các xã vùng trồng hồi huyện Cao Lộc thu hoạch hồi chính vụ. Năm nay, niềm vui thực sự trọn vẹn khi hồi vừa được mùa lại được giá.

          Trong 2 ngày 22 và 23/11/2017, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) tổ chức Liên hoan Văn nghệ - Thể thao và triển lãm ảnh các xã điểm xây dựng nông thôn mới (XDNTM) lần thứ I năm 2017 với chủ đề “Lạng Sơn đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới”.

          Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định số 1760/QĐ-TTg điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 1600/QĐ-TTg ngày 16/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020.

          Môi trường là một trong những tiêu chí vừa khó thực hiện, lại vừa khó giữ, thế nhưng đến thời điểm này, các xã điểm xây dựng nông thôn mới (NTM) năm 2017 của tỉnh đã cơ bản hoàn thành tiêu chí này.

          Với sự đầu tư của Nhà nước, sự chung tay góp sức của nhân dân, đến nay, xã Văn An, xã điểm phấn đấu về đích nông thôn mới (NTM) năm 2017 của huyện Văn Quan đang tăng tốc về đích.

          Thời gian qua, huyện Cao Lộc chú trọng phát triển vùng trồng rau an toàn (RAT), cùng với đó gắn sản xuất RAT với tiêu thụ sản phẩm. Qua đó nâng cao hiệu quả sản xuất cho người dân.