Tin tức Lạng Sơn cùng cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới

          Có lẽ 2 từ nghèo, khó không còn xa lạ gì với xã Tân Văn, huyện Bình Gia. Thế nhưng được sự quan tâm của Nhà nước, sự chung sức của nhân dân, giờ đây, diện mạo nông thôn mới (NTM) đang hiện ra tại vùng quê nghèo này.

          Từ sự chung tay, góp sức của người dân, nhất là người dân ở các xã điểm phấn đấu về đích nông thôn mới (NTM) năm 2017 đã góp phần không nhỏ vào việc hoàn thành nhiều tiêu chí liên quan đến cơ sở hạ tầng nông thôn.

          Hưởng ứng Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM), những năm qua, Hội Cựu chiến binh (CCB) huyện Văn Quan đã có nhiều hoạt động thiết thực, góp phần vào kết quả xây dựng NTM của địa phương theo lộ trình đề ra.