Tin tức Lạng Sơn cùng cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới

Năm 2023, huyện Lộc Bình xây dựng kế hoạch cứng hoá 30 km đường giao thông nông thôn các loại. Đến nay, toàn huyện đã cứng hoá được 16,5 km, tương đương 55% kế hoạch theo phương thức Nhà nước hỗ trợ Nhân dân tự làm (cao gần gấp đôi so với bình quân chung toàn tỉnh).

Những ngày này, người dân xã Chiến Thắng, huyện Chi Lăng rất vui mừng, phấn khởi bởi những cây cầu dân sinh trên địa bàn xã đã được hoàn thành và đưa vào sử dụng. Từ nay, người dân nơi đây sẽ không còn nỗi lo mất an toàn mỗi khi đi qua những cây cầu ọp ẹp, nông sản làm ra cũng được tiêu thụ thuận lợi, trẻ em đến trường cũng dễ dàng hơn.

         Những năm qua, cùng với cấp ủy, chính quyền xã Hoàng Việt, Hội Nông dân (HND) xã đã chung sức tham gia xây dựng nông thôn mới (NTM), góp phần giúp xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020. Với những nỗ lực đó, HND xã đã nhiều lần vinh dự được nhận giấy khen, bằng khen của HND các cấp từ huyện đến Trung ương.

          Trong những năm qua, ngành ngân hàng đã tích cực chung tay, góp sức cùng cả tỉnh thực hiện hiệu quả chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM). Qua đó, góp phần quan trọng vào việc nâng cao thu nhập, giảm nghèo, đổi thay diện mạo nông thôn Xứ Lạng.

         Thực hiện đề án phát triển giao thông nông thôn giai đoạn 2016 – 2020, Hữu Lũng là huyện tiêu biểu của tỉnh trong việc lồng ghép các nguồn lực và huy động sức dân xây dựng các tuyến đường giao thông phục vụ dân sinh phát triển kinh tế – xã hội. Trong 4 năm 2016 – 2019, toàn huyện đã làm mới được 219,1 km đường giao thông nông thôn (bình quân mỗi năm làm mới 54,7 km). Kết quả trên cho thấy việc huy động sức dân để thực hiện làm đường theo phương thức nhà nước hỗ trợ, nhân dân tự làm tại Hữu Lũng rất hiệu quả.

         Thời gian qua, cùng với việc quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới quốc gia, cán bộ, chiến sĩ (CBCS) Đồn Biên phòng Thanh Lòa chủ động phối hợp với các ban, đoàn thể cơ sở giúp nhân dân phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, xây dựng cơ sở hạ tầng. Qua đó, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân khu vực biên giới.

         Mặc dù mới triển khai thực hiện song huyện Văn Lãng đã không ngừng nỗ lực để đạt được những kết quả bước đầu trong việc thực hiện Bộ tiêu chí thôn đạt chuẩn nông thôn mới (NTM).

         Xã Chi Lăng, huyện Chi Lăng là đơn vị đầu tiên đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) trên địa bàn tỉnh. Không dừng lại ở việc đạt chuẩn, xã Chi Lăng còn đi đầu trong việc nâng cao chất lượng xã NTM. Từ đó diện mạo nông thôn nơi đây ngày càng đổi thay rõ nét.