Lạng Sơn cùng cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới

Năm 2023, huyện Lộc Bình xây dựng kế hoạch cứng hoá 30 km đường giao thông nông thôn các loại. Đến nay, toàn huyện đã cứng hoá được 16,5 km, tương đương 55% kế hoạch theo phương thức Nhà nước hỗ trợ Nhân dân tự làm (cao gần gấp đôi so với bình quân chung toàn tỉnh).

Những ngày này, người dân xã Chiến Thắng, huyện Chi Lăng rất vui mừng, phấn khởi bởi những cây cầu dân sinh trên địa bàn xã đã được hoàn thành và đưa vào sử dụng. Từ nay, người dân nơi đây sẽ không còn nỗi lo mất an toàn mỗi khi đi qua những cây cầu ọp ẹp, nông sản làm ra cũng được tiêu thụ thuận lợi, trẻ em đến trường cũng dễ dàng hơn.

Năm 2021, việc triển khai xây dựng thôn nông thôn mới (NTM) trên địa bàn tỉnh gặp rất nhiều khó khăn và hiện nay đang đứng trước khả năng khó hoàn thành mục tiêu.

Năm 2021, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, thách thức song xã Hợp Thành, huyện Cao Lộc vẫn quyết tâm hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới (NTM) đề ra.

Năm 2021, việc triển khai xây dựng nông thôn mới (NTM) trên địa bàn tỉnh gặp nhiều khó khăn, thách thức. Trong bối cảnh đó, từ tỉnh đến cơ sở đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, quyết liệt, quyết tâm đạt mục tiêu đề ra.

Gần 2 tháng nay, đều đặn vào thứ 7 hằng tuần, cán bộ, công chức, viên chức (CNCCVC) các cơ quan từ cấp huyện đến cấp xã ở huyện Đình Lập lại tình nguyện về cơ sở đóng góp một phần công sức của mình tham gia xây dựng nông thôn (XDNTM) mới bằng những hoạt động cụ thể, thiết thực, góp phần để nông thôn mới trên địa bàn ngày càng phát triển, hiện đại.

Trong suốt quá trình triển khai chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM), Nhân dân  thôn Nà Rầm, xã Xuất Lễ, huyện Cao Lộc đã luôn chung sức, đồng lòng hưởng ứng. Qua đó, từng bước hoàn thiện các tiêu chí thôn nông thôn mới, góp phần tích cực để xã Xuất Lễ đạt chuẩn NTM năm 2020.

Thời gian qua, ủy ban mặt trận Tổ quốc (UBMTTQ) các cấp huyện Bắc Sơn đã phát huy tốt vai trò tuyên truyền, vận động các tầng lớp Nhân dân đoàn kết thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, nhất là nội dung xây dựng nông thôn mới (NTM) và đạt được những kết quả tích cực, góp phần xây dựng địa phương ngày càng phát triển.