Lạng Sơn cùng cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới

        Ngay từ những tháng đầu năm nay, 5 xã đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh đã khẩn trương bắt tay vào thực hiện các tiêu chí, trong đó, có xã quyết tâm đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) trước kế hoạch.

          Trong những năm qua, từ sự chung tay, góp sức của người dân đã góp phần quan trọng vào việc hoàn thành nhiều tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới (NTM) trên địa bàn tỉnh.

          Là một trong những xã điểm phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) năm 2019, ngay từ những tháng đầu năm, xã Tân Thành, huyện Cao Lộc đã tập trung bắt tay vào thực hiện các tiêu chí.

          Với vai trò làm cầu nối, điều phối các hoạt động nhân đạo của tỉnh, trong những năm qua, bên cạnh các hoạt động thiện nguyện, Hội Chữ thập đỏ (CTĐ) tỉnh còn có những hoạt động, dự án thiết thực hỗ trợ người nghèo vươn lên phát triển kinh tế. Đặc biệt, trong phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, Hội CTĐ tỉnh có nhiều hoạt động, phần việc như: xóa nhà tạm, làm đường giao thông nông thôn, hỗ trợ con giống phát triển kinh tế… góp sức cùng địa phương thực hiện tiêu chí giảm nghèo, góp phần hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới (NTM) đề ra.

          Những năm qua, cùng với công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, lực lượng vũ trang quân sự (LLVTQS) thành phố Lạng Sơn đã tích cực tham gia, thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Qua đó, góp phần xây dựng cơ sở chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, tăng cường, củng cố quốc phòng – an ninh.

          Với nguồn lực đầu tư của nhà nước cùng sự đoàn kết, chung tay góp sức của người dân, đến nay, xã Yên Trạch, huyện Cao Lộc đã đạt được những tiêu chí quan trọng và quyết tâm về đích nông thôn mới (NTM) năm 2017.

          Tiêu chí số 13 về hình thức tổ chức sản xuất được đánh giá là tiêu chí khó, vừa khó làm, lại khó duy trì. Thế nhưng đến thời điểm này, các xã điểm phấn đấu về đích nông thôn mới (NTM) trên địa bàn tỉnh đã cơ bản hoàn thành tiêu chí này.

          Có lẽ 2 từ nghèo, khó không còn xa lạ gì với xã Tân Văn, huyện Bình Gia. Thế nhưng được sự quan tâm của Nhà nước, sự chung sức của nhân dân, giờ đây, diện mạo nông thôn mới (NTM) đang hiện ra tại vùng quê nghèo này.