Thứ tư, 27 Tháng 9 2017 07:14

Phát động phong trào thi đua “Lạng Sơn cùng cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2016 - 2020