Thứ ba, 28 Tháng 11 2023 17:11

Kiểm tra xây dựng nông thôn mới tại Bắc Sơn

Ngày 28/11, Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì phối hợp với một số cơ quan liên quan kiểm tra tình hình xây dựng nông thôn mới (NTM) trên địa bàn huyện Bắc Sơn.

11 1536x904

Đoàn công tác kiểm tra mô hình trồng cây ăn quả trên địa bàn xã Đồng Ý, huyện Bắc Sơn

Theo báo cáo tại buổi kiểm tra, từ đầu năm 2023 đến nay, UBND huyện đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, duy trì và nâng cao hiệu quả chương trình “Ngày cuối tuần cùng dân” để góp phần xây dựng NTM ở các xã; cân đối, lồng ghép hỗ trợ nguồn lực để các xã thực hiện các tiêu chí (Nhà nước hỗ trợ hơn 16 tỷ đồng, vốn huy động từ cộng đồng, dân cư đóng góp trên 3,5 tỷ đồng). Đến nay, bình quân mỗi xã trên địa bàn huyện đạt 14,35 tiêu chí, tăng 0,61 tiêu chí/xã so với cuối năm 2022; 9/17 xã đạt chuẩn NTM, trong đó có 2 xã đạt chuẩn xã NTM nâng cao, 1 xã NTM kiểu mẫu.

21 1536x904

Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường phát biểu tại buổi kiểm tra

Về công tác chỉ đạo điểm, năm 2023, trên địa bàn huyện Bắc Sơn có xã Long Đống được tỉnh chọn chỉ đạo điểm phấn đấu đạt chuẩn NTM, xã Đồng Ý phấn đấu đạt chuẩn NTM kiểu mẫu; huyện Bắc Sơn tự phấn đấu đưa thêm xã Vũ Sơn đạt chuẩn NTM nâng cao.

Đến nay, xã Long Đống đạt 14/19 tiêu chí NTM; Xã Đồng Ý đạt 2/4 quy định về xã NTM kiểu mẫu; xã Vũ Sơn đạt 15/19 tiêu chí NTM nâng cao. Hiện nay, cả 3 xã điểm đang tập trung hoàn thiện hồ sơ đối với các tiêu chí đã đạt, đồng thời tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp để đẩy nhanh tiến độ các tiêu chí còn lại.

31 1536x904

Lãnh đạo UBND huyện Bắc Sơn phát biểu tại buổi kiểm tra

Tại buổi kiểm tra, lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường cùng đại diện các cơ quan liên quan đã tập trung thảo luận, đánh giá kết quả đạt được trong xây dựng NTM trên địa bàn huyện Bắc Sơn từ đầu năm 2023 đến nay. Đồng thời chỉ ra những khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện các tiêu chí NTM, NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu và đưa ra các giải pháp để các xã điểm đẩy nhanh tiến độ các tiêu chí chưa đạt.

41

Đoàn công tác kiểm tra thực tế mô hình sản xuất tại xã Đồng Ý, huyện Bắc Sơn

Trước đó, đoàn công tác đã kiểm tra thực tế một số mô hình phát triển sản xuất, mô hình thôn thông minh tại xã Đồng Ý, huyện Bắc Sơn.

Nguồn: baolangson.vn