Thứ tư, 08 Tháng 2 2017 14:10

Triển khai kế hoạch thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới 2017: Dứt khoát xây dựng nông thôn mới không được chậm

         Đó là chỉ đạo của đồng chí Trần Sỹ Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh tại hội nghị triển khai kế hoạch thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) năm 2017 và giai đoạn 2017-2020 diễn ra sáng nay (7/2).

TK KH thuc hien CT XD NTM 2017 Dut khoat XD NTM khong duoc cham 1

Đồng chí Trần Sỹ Thanh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

         Tham dự hội nghị có đồng chí Phạm Ngọc Thưởng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; cùng các đồng chí lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh; lãnh đạo huyện ủy, UBND các huyện, thành phố và một số xã trên địa bàn.

         Hết năm 2016, số tiêu chí bình quân trên 1 xã trong tỉnh đạt 8,5 tiêu chí, tăng 1,1 tiêu chí so với năm 2015. Có 24/207 xã đạt 19 tiêu chí. Năm 2017, toàn tỉnh phấn đấu có thêm 14 xã đạt chuẩn NTM, giảm 20 xã dưới 5 tiêu chí và bình quân mỗi xã trên địa bàn đạt 9,4 tiêu chí. Về kế hoạch xây dựng NTM giai đoạn 2017-2020, Lạng Sơn phấn đấu đến hết năm 2020 có 77 xã đạt chuẩn NTM; bình quân mỗi xã đạt 13,8 tiêu chí.

         Tại hội nghị, đại diện một số sở, ngành, huyện, xã đã phát biểu tham góp ý kiến về những kết quả đạt được trong xây dựng NTM những năm trước; những giải pháp cụ thể trong triển khai thực hiện kế hoạch xây dựng NTM năm 2017 và giai đoạn 2017-2020.

         Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, cùng với nhấn mạnh việc xây dựng NTM dứt khoát không được chậm so với kế hoạch, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy còn chỉ ra những tồn tại, hạn chế cần khắc phục. Trong đó, cần khắc phục những yếu kém trong công tác tuyên truyền, tránh tình trạng làm được nhưng không nói được. Đồng chí cũng chỉ ra kinh nghiệm thành công chính là công tác cán bộ, đặc biệt là người đứng đầu các xã, thôn. Để xây dựng NTM đạt hiệu quả cao cần có sự phối hợp nhịp nhàng của các lực lượng; ban chỉ đạo xây dựng NTM xây dựng kế hoạch tổng thể, chi tiết để triển khai thực hiện. Cùng với đó là việc huy động, sử dụng nguồn lực hiệu quả; tập trung công tác thi đua, khen thưởng…

TK KH thuc hien CT XD NTM 2017 Dut khoat XD NTM khong duoc cham 2

Đồng chí Phạm Ngọc Thưởng phát biểu kết luận hội nghị

         Đối với nhiệm vụ cụ thể trong triển khai kế hoạch xây dựng NTM năm 2017 và giai đoạn 2017-2020, đồng chí Phạm Ngọc Thưởng, Chủ tịch UBND tỉnh - Trưởng Ban Chỉ đạo xây dựng NTM tỉnh chỉ rõ cần tiếp tục dành nguồn lực chăm lo xây dựng NTM. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo phải kiên trì, quyết liệt, không buông xuôi; chỉ đạo cả điểm và diện. Đối với 14 xã phấn đấu đạt chuẩn năm 2017, cần tiếp tục nỗ lực, tập trung mọi nguồn lực để triển khai thực hiện; đối với 5 xã đặc biệt khó khăn cần tiếp tục tuyên truyền, vận động nhân dân vượt khó, rà soát, lựa chọn những tiêu chí dễ làm trước…Các sở, ngành, thành viên Ban chỉ đạo xây dựng NTM các cấp phát huy vai trò, trách nhiệm trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao. Từ đó phấn đấu hoàn thành kế hoạch xây dựng NTM đã đề ra.

Nguồn: baolangson.vn