Thứ hai, 09 Tháng 10 2023 16:38

Kiểm tra thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia tại huyện Hữu Lũng

Ngày 6/10/2023, đoàn công tác của Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia (CTMTQG) tỉnh do lãnh đạo Ban Dân tộc làm trưởng đoàn kiểm tra tình hình thực hiện các CTMTQG trên địa bàn huyện Hữu Lũng.

Theo báo cáo của UBND huyện Hữu Lũng tại buổi làm việc, từ đầu năm 2023 đến nay, việc triển khai các CTMTQG trên địa bàn huyện được quan tâm chỉ đạo sát sao. Công tác phân bổ vốn đảm bảo theo đúng mức đầu tư và cơ cấu nguồn vốn của các công trình, dự án đã được UBND tỉnh giao.

 img 04

Đoàn công tác kiểm tra thực tế tại công trình trường học trên địa bàn xã Quyết Thắng, huyện Hữu Lũng

Kết quả giải ngân nguồn vốn 9 tháng đầu năm 2023, đối với CTMTQG phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, tỷ lệ giải ngân vốn năm 2022 chuyển sang đạt 36,9% kế hoạch; giải ngân vốn năm 2023 đạt 26,6% kế hoạch.

Đối với CTMTQG giảm nghèo bền vững, kết quả giải ngân vốn sự nghiệp năm 2022 chuyển sang đạt 14,1%; vốn sự nghiệp năm 2023 đạt 3,2% kế hoạch.

Đối với CTMTQG xây dựng nông thôn mới, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư năm 2023 đạt 63,1% kế hoạch; giải ngân vốn sự nghiệp năm 2022 chuyển sang đạt 19,5%, vốn sự nghiệp năm 2023 giải ngân đạt 3% kế hoạch.

img 10

Lãnh đạo Ban Dân tộc phát biểu kết luận tại buổi kiểm tra

Tại buổi kiểm tra, đại diện một số sở, ngành của tỉnh, lãnh đạo UBND huyện Hữu Lũng đã tập trung thảo luận, làm rõ một số nội dung liên quan đến việc triển khai 3 CTMTQG như: giải ngân các nguồn vốn sự nghiệp; triển khai thực hiện các dự án giảm nghèo; tiến độ xây dựng các công trình hạ tầng…

img 09

Lãnh đạo UBND huyện Hữu Lũng phát biểu tại buổi kiểm tra

Phát biểu kết luận, đồng chí trưởng đoàn kiểm tra ghi nhận sự nỗ lực của huyện Hữu Lũng trong việc thực hiện các CTMTQG từ đầu năm 2023 đến nay. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, việc triển khai thực hiện các chương trình vẫn còn những hạn chế cần khắc phục.

Về nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí trưởng đoàn kiểm tra đề nghị UBND huyện Hữu Lũng tiếp tục rà soát, làm rõ khó khăn, vướng mắc trong thực hiện từng dự án cụ thể để có những giải pháp, lộ trình thực hiện phù hợp; tập trung chỉ đạo các đơn vị liên quan khẩn trương triển khai các nội dung công việc trong CTMTQG; đẩy mạnh giải ngân các nguồn vốn…

Trước đó, đoàn công tác đã kiểm tra thực tế các công trình hạ tầng trên địa bàn các xã Quyết Thắng, huyện Hữu Lũng.

Nguồn: baolangson.vn