Thứ năm, 05 Tháng 10 2023 16:54

Kiểm tra thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia tại huyện Cao Lộc

Ngày 5/10/2023, đoàn công tác của Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia (CTMTQG) tỉnh do Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Phó Trưởng ban chỉ đạo làm trưởng đoàn đã kiểm tra tình hình thực hiện các CTMTQG trên địa bàn huyện Cao Lộc.

KT4

Đoàn công tác kiểm tra thực tế một số công trình xây dựng trên địa bàn xã Bảo Lâm, huyện Cao Lộc

Theo báo cáo của UBND huyện Cao Lộc tại buổi làm việc, qua 9 tháng đầu năm 2023, việc triển khai các CTMTQG trên địa bàn huyện Cao Lộc đã được quan tâm chỉ đạo sát sao; UBND huyện Cao Lộc đã ban hành các quyết định phân bổ chi tiết các nguồn vốn đến các chủ đầu tư để triển khai các công trình, dự án. Hiện nay, các công trình, dự án đang được triển khai thực hiện.

KT3 1
Đoàn công tác kiểm tra mô hình chăn nuôi gà trên địa bàn xã Thạch Đạn, huyện Cao Lộc

Kết quả giải ngân nguồn vốn 9 tháng đầu năm 2023, đối với CTMTQG phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư năm 2022 chuyển sang đạt 61,5%, giải ngân vốn đầu tư năm 2023 đạt 57,1% kế hoạch; giải ngân vốn sự nghiệp từ năm 2022 chuyển sang đạt 32,8%, vốn sự nghiệp năm 2023 đạt 6%.

Đối với CTMTQG giảm nghèo bền vững, kết quả giải ngân vốn sự nghiệp năm 2022 chuyển sang đạt 9,6%, vốn sự nghiệp năm 2023 đạt 0,1% kế hoạch.

Đối với CTMTQG xây dựng nông thôn mới(NTM), tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư năm 2022 chuyển sang đạt 88,7%; vốn đầu tư năm 2023 đạt 76,6% kế hoạch; giải ngân vốn sự nghiệp năm 2022 chuyển sang đạt 51,6%; vốn sự nghiệp năm 2023 giải ngân đạt 27,8%.

Tại buổi kiểm tra, lãnh đạo UBND xã Bảo Lâm (1 trong 10 xã điểm của tỉnh phấn đấu đạt chuẩn NTM năm 2023) đã báo cáo kết quả triển khai xây dựng NTM trên địa bàn. Theo đó đến nay, trên địa bàn xã đạt 10/19 tiêu chí NTM. Các tiêu chí chưa đạt còn lại chủ yếu phụ thuộc vào tiến độ xây dựng các công trình như trường học, nhà văn hóa, đường giao thông…

Tại buổi kiểm tra, đại diện một số sở, ngành của tỉnh, lãnh đạo UBND huyện Cao Lộc đã tập trung thảo luận, làm rõ một số nội dung liên quan đến việc triển khai 3 CTMTQG như: việc triển khai thực hiện các dự án giảm nghèo; tiến độ xây dựng các công trình hạ tầng, đặc biệt là các công trình ở xã điểm Bảo Lâm; giải ngân các nguồn vốn sự nghiệp…

KT2 3
Đồng chí Lý Việt Hưng, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo các CTMTQG tỉnh phát biểu tại buổi kiểm tra

Phát biểu kết luận, đồng chí trưởng đoàn kiểm tra ghi nhận sự chủ động, nỗ lực của huyện Cao Lộc trong việc triển khai các CTMTQG từ đầu năm 2023 đến nay. Tuy nhiên bên cạnh những kết quả đạt được, việc triển khai thực hiện các chương trình vẫn còn những hạn chế cần khắc phục.

Về nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí trưởng đoàn kiểm tra đề nghị UBND huyện Cao Lộc tiếp tục tập trung chỉ đạo các đơn vị liên quan khẩn trương triển khai các nội dung công việc của các CTMTQG; huy động nhân lực, máy móc, nguồn lực để đẩy nhanh tiến độ xây dựng các công trình hạ tầng, nhất là các công trình giao thông, trường học, cơ sở vật chất văn hóa tại xã điểm Bảo Lâm; xây dựng kế hoạch, lộ trình thực hiện từng nhiệm vụ cụ thể theo từng tháng; hoàn thiện thủ tục đất đai liên quan đến các công trình; nghiên cứu các phương án thi công các công trình đảm bảo chất lượng, an toàn…

Trước đó, đoàn công tác đã kiểm tra thực tế tiến độ xây dựng công trình, mô hình sản xuất trên địa bàn các xã: Bảo Lâm, Thạch Đạn, huyện Cao Lộc.

Nguồn: baolangson.vn