Thứ hai, 18 Tháng 9 2023 16:46

Hơn 100 đại biểu dự tập huấn nâng cao năng lực truyền thông xây dựng nông thôn mới

Ngày 15/9/2023, tại thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng, Trường Đào tạo, Bồi dưỡng cán bộ quản lý Thông tin và Truyền thông (Bộ Thông tin và Truyền thông) phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Cao Bằng tổ chức hội nghị tập huấn “Tăng cường công tác giám sát, đánh giá, nâng cao năng lực, truyền thông xây dựng nông thôn mới (NTM) và thực hiện phong trào thi đua cả nước chung sức xây dựng NTM” năm 2023.

002 50

Các đại biểu tham dự hội nghị tập huấn

Tham dự hội nghị tập huấn có hơn 100 đại biểu đến từ Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Văn phòng điều phối xây dựng NTM và cơ quan báo chí, truyền thông các tỉnh: Cao Bằng, Yên Bái, Điện Biên, Bắc Giang, Hưng Yên và Lạng Sơn.

003

Báo cáo viên truyền đạt một số nội dung tại hội nghị tập huấn

Tại hội nghị, các đại biểu đã được báo cáo viên thông tin về tiến độ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM trên phạm vi cả nước; mục tiêu, tầm quan trọng, chương trình trọng tâm và các giải pháp từ nay cho đến năm 2025; vai trò của công tác thông tin, truyền thông và vấn đề đặt ra trong xây dựng NTM; phương pháp, kỹ năng truyền thông trong tuyên truyền xây dựng NTM; tuyền thông thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, trang mạng xã hội, hội nghị, hội thảo và các hình thức khác theo phương châm dễ hiểu, tác động sâu sắc đến các tầng lớp Nhân dân…

001 101

Lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lạng Sơn phát biểu tại hội nghị tập huấn

Hội nghị nhằm đẩy mạnh, đa dạng hình thức thông tin, truyền thông giúp nâng cao nhận thức, chuyển đổi tư duy của cán bộ, người dân về xây dựng NTM; thực hiện có hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM; nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân nông thôn, thúc đẩy bình đẳng giới; xây dựng hạ tầng kinh tế-xã hội nông thôn đồng bộ và từng bước hiện đại, bảo đảm môi trường, cảnh quan nông thôn sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn, giàu bản sắc văn hóa truyền thống, thích ứng với biến đổi khí hậu và phát triển bền vững.

Sau tập huấn, các sở, ngành, cơ quan truyền thông sẽ có thêm nhiều kiến thức, kỹ năng để triển khai chương trình kế hoạch tuyên truyền xây dựng NTM phù với điều kiện thực tế địa phương; góp phần cổ vũ và thực hiện tốt phong trào thi đua cả nuớc chung sức xây dựng NTM năm 2023 và những năm tiếp theo.

Nguồn: baolangson.vn