Thứ tư, 23 Tháng 8 2023 17:03

Kiểm tra xây dựng nông thôn mới tại huyện Tràng Định

Ngày 23/8/2023, Văn phòng Điều phối xây dựng nông thôn mới (NTM) tỉnh phối hợp với một số sở, ngành liên quan tổ chức kiểm tra tiến độ triển khai chương trình xây dựng NTM trên địa bàn huyện Tràng Định.

TD2

Lãnh đạo Văn phòng Điều phối xây dựng NTM tỉnh phát biểu kết luận tại buổi kiểm tra

TD1
Lãnh đạo UBND huyện Tràng Định phát biểu tại buổi kiểm tra

Theo báo cáo tại buổi làm việc, qua gần 8 tháng đầu năm 2023, các cấp, ngành liên quan trên địa bàn huyện Tràng Định đã tổ chức tuyên truyền về xây dựng NTM được trên 300 cuộc với trên 32.000 lượt người tham dự; phối hợp tuyên truyền trên các phương tiện thông tin, đại chúng trên 100 tin, bài về xây dựng NTM…Người dân đóng góp gần 24.000 công lao động, hiến gần 8.000 m2 đất để chung sức thực hiện các tiêu chí NTM.


TD5

Đoàn công tác kiểm tra thực tế tiến độ xây dựng công trình hạ tầng trên địa bàn xã Kháng Chiến

Từ sự chung sức của người dân và nguồn lực hỗ trợ của Nhà nước (vốn ngân sách hỗ trợ hơn 29 tỷ đồng), qua 8 tháng đầu năm 2023, toàn huyện đã xây dựng được 23 km đường bê tông xi măng; triển khai nâng cấp, cải tạo 3,5 km đường dây hạ thế 0,4 KV tại xã Kháng Chiến; nâng cấp, xây dựng 2 công trình trường học; xây dựng 8 nhà văn hóa thôn; hỗ trợ xây dựng 14 nhà ở dân cư; xây dựng 3 khu dân cư kiểu mẫu, 2 vườn mẫu…

Đến nay, bình quân mỗi xã trên địa bàn huyện đạt 11,43 tiêu chí NTM; 9/21 xã được công nhận đạt chuẩn NTM, trong đó có 1 xã đạt chuẩn NTM nâng cao.

Đối với xã Kháng Chiến, xã điểm phấn đấu đạt chuẩn NTM năm 2023, đến nay xã mới đạt 5/19 tiêu chí NTM. Trong số các tiêu chí chưa đạt hiện nay xã đang gặp nhiều khó khăn trong thực hiện các tiêu chí liên quan đến xây dựng cơ sở hạ tầng; môi trường; giải phóng mặt bằng một số công trình…

TD3
Đoàn công tác kiểm tra thực tế mô hình phân loại rác tại xã Kháng Chiến

Tại buổi kiểm tra, các đại biểu đã tập trung phân tích, đánh giá những tiêu chí chưa đạt của xã điểm Kháng Chiến, đặc biệt là tiến độ xây dựng các công trình hạ tầng như trường học, nhà văn hóa xã, đường giao thông… Từ đó đưa ra những giải pháp cụ thể để khắc phục khó khăn, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các tiêu chí NTM. Qua đó giúp huyện Tràng Định nói chung, trong đó có xã điểm Kháng Chiến vượt qua khó khăn để hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ xây dựng NTM năm 2023 đề ra.

Trước đó, đoàn công tác đi kiểm tra thực tế một số công trình hạ tầng NTM, mô hình phân loại rác trên địa bàn xã Kháng Chiến.

Nguồn: baolangson.vn