Tin tức tiến độ thực hiện ntm

          Với sự đầu tư nguồn lực của nhà nước và sự chung sức đồng lòng của nhân dân, năm 2018, huyện Bắc Sơn tiếp tục đạt được nhiều kết quả quan trọng trong xây dựng nông thôn mới (NTM), qua đó, diện mạo nông thôn ngày càng chuyển biến rõ nét.

          Từ nguồn vốn hỗ trợ phát triển sản xuất (PTSX) thuộc chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM), huyện Hữu Lũng đã triển khai nhiều mô hình sản xuất hiệu quả. Qua đó, từng bước nâng cao thu nhập cho người dân.

          Ngày 18/9/2018, đoàn công tác của tỉnh do đồng chí Lý Vinh Quang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn kiểm tra tiến độ thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM) trên địa bàn xã Sơn Hà, huyện Hữu Lũng.

          Từ nguồn vốn hỗ trợ phát triển sản xuất của chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM) năm 2018, nhiều xã trên địa bàn tỉnh đang tập trung đẩy mạnh triển khai các mô hình sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân.

          Không đòi hỏi nhiều nguồn lực, thế nhưng việc thực hiện tiêu chí môi trường và an toàn thực phẩm trong xây dựng nông thôn mới (NTM) cần nhiều thời gian và đặc biệt là sự chung tay góp sức của người dân. Thời điểm này, các xã điểm đang gấp rút hoàn thiện những chỉ tiêu cuối cùng của tiêu chí.

          Thời điểm này, các xã điểm xây dựng nông thôn mới (NTM) trên địa bàn tỉnh đang tập trung đẩy nhanh tiến độ các công trình hạ tầng NTM đảm bảo hoàn thành kế hoạch đề ra.

          Đạt chuẩn không có nghĩa là dừng lại, hiện nay 36 xã nông thôn mới (NTM) trên địa bàn tỉnh đang tiếp tục tập trung xây dựng xã đạt chuẩn NTM nâng cao.

          Sáng 04/7/2018, Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Hội Cựu chiến binh tỉnh (đơn vị theo dõi, hướng dẫn huyện Hữu Lũng và các xã được lựa chọn xây dựng đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018) kiểm tra công tác xây dựng nông thôn mới tại huyện Hữu Lũng và xã Sơn Hà – xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018.