Tin tức tiến độ thực hiện ntm

          Với sự chỉ đạo sát sao của các cấp ủy, chính quyền và sự chung sức, đồng lòng của nhân dân, chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM) trên địa bàn huyện Bắc Sơn đã đạt được nhiều kết quả rõ nét.

          Sáng 11/4/2019, đoàn công tác của tỉnh do đồng chí Nguyễn Long Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn đã kiểm tra tiến độ xây dựng nông thôn mới tại xã Vĩnh Yên, huyện Bình Gia.

          Nhất Tiến là xã vùng 3 của huyện Bắc Sơn, là một trong năm xã đặc biệt khó khăn của tỉnh phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) giai đoạn 2016 – 2020. Hết năm 2018, xã đạt 12/19 tiêu chí, năm 2019, xã quyết tâm hoàn thành 7 tiêu chí chưa đạt để hoàn thành 19/19 tiêu chí, đạt chuẩn NTM.

          Những năm qua, sự chung tay, góp sức của nhân dân đã góp phần không nhỏ vào kết quả xây dựng nông thôn mới (NTM) trên địa bàn tỉnh.

          Sáng 14/3/2019, đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự lễ đón bằng công nhận xã Đồng Bục, huyện Lộc Bình đạt chuẩn nông thôn mới (NTM).

          Thời gian qua, việc làm tốt công tác huy động nguồn lực xã hội hóa đã góp phần quan trọng vào kết quả xây dựng nông thôn mới (NTM) trên địa bàn huyện Hữu Lũng.

          Một trong những nhiệm vụ quan trọng trong xây dựng nông thôn mới (NTM) năm 2019 trên địa bàn huyện Lộc Bình là phấn đấu đưa xã Tú Đoạn đạt 19/19 tiêu chí. Vì vậy, ngay từ đầu năm, xã điểm đã chủ động triển khai nhiệm vụ đề ra. 

          Với sự nỗ lực, quyết tâm của các cấp ủy Đảng, chính quyền và sự chung sức, đồng lòng của nhân dân, kết thúc năm 2018, huyện Đình Lập đã đạt được nhiều kết quả quan trọng trong xây dựng nông thôn mới (NTM).