Thứ năm, 08 Tháng 8 2019 01:44

Nhật Tiến nỗ lực thực hiện tiêu chí giao thông

         Thực hiện lộ trình xây dựng nông thôn mới, xã Nhật Tiến, huyện Hữu Lũng đăng ký hoàn thành các tiêu chí vào năm 2020. Đến tháng 6/2019, xã đã đạt 11/19 tiêu chí và 3 tiêu chí gần đạt. Xã đang nỗ lực, quyết tâm để đạt tiêu chí số 2 về giao thông – một trong những tiêu chí khó thực hiện.

         Vận dụng bài học kinh nghiệm từ các xã đi trước, xã Nhật Tiến xác định muốn hoàn thành tiêu chí giao thông cần phải huy động được sự tham gia tích cực của nhân dân. Vì vậy thời gian qua, xã đã tập trung thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp nhằm đẩy mạnh phong trào làm đường giao thông. Trong đó  đặc biệt chú trọng tuyên truyền, phổ biến mục đích, nội dung, ý nghĩa của chương trình xây dựng nông thôn mới cho nhân dân, nhất là việc thực hiện tiêu chí giao thông. Qua đó đã nhận được sự đồng tình ủng hộ của đại đa số nhân dân trong xã và đã có nhiều hộ sẵn sàng đối ứng một khoản tiền lớn để làm đường giao thông. Tiêu biểu như hộ bà Nông Thị Lệ, thôn Tân Na. Đường ngõ vào gia đình dài 530 m, kinh phí xây dựng gần 200 triệu đồng nhưng chỉ có hai hộ. Hai gia đình đã bàn bạc thống nhất quyết tâm đổ bê tông đoạn đường để nối liền với đường trục thôn, trong đó, riêng gia đình bà Lệ đối ứng hơn 45 triệu đồng.

Nhat Tien no luc thuc hien tieu chi GT

Người dân thôn Tân Na phá bỏ tường rào để mở rộng đường

         Bà Nông Thị Lệ chia sẻ: Vì con đường quá lầy lội, mỗi năm, vào mùa mưa, chúng tôi đi lại vất vả quá nên được sự hỗ trợ xi măng của Nhà nước, chúng tôi quyết tâm bê tông hoá để đi lại dễ dàng hơn.

         Bên cạnh các tuyến đường nhánh, việc bê tông các tuyến trục xã cũng gặp không ít khó khăn do cung đường xa, nguồn kinh phí lớn. Theo kết quả khảo sát đến hết năm 2018, xã còn 6,7/9,7 km đường trục xã chưa  được bê tông. Để có giải pháp phù hợp huy động nguồn vốn, xã đã tổ chức họp dân tại các thôn trên tuyến và thống nhất phương án tất cả các hộ trong thôn cùng đối ứng để bê tông hóa các tuyến đường trục xã.

         Theo ông Đỗ Văn Thanh, Bí thư chi bộ, Trưởng thôn Tân Duyên, sau khi họp thôn, cơ bản 130 hộ dân trong thôn đều nhất trí đóng góp 1,5 triệu đồng/hộ; 30 hộ dân hai bên đường đều sẵn sàng hiến phần đất của gia đình để mở rộng đường đảm bảo đạt tiêu chuẩn.

         Theo kế hoạch năm 2019, xã Nhật Tiến thực hiện làm 2 tuyến đường bê tông trục xã là Tân Thịnh – Tân Duyên – Tân Hương và Cầu Quan – Đoàn Kết với tổng chiều dài 4,2 km, kinh phí trên 3.440 triệu đồng; trong đó, Nhà nước hỗ trợ xi măng, cát, đá trị giá trên 2,4 tỷ đồng, nhân dân đối ứng trên một tỷ đồng. Bê tông đường làng, ngõ xóm thôn Đồng Hương, Tân Nhiên, Tân Na, Tân Thịnh 3.400 m, với tổng kinh phí 835 triệu đồng; trong đó, Nhà nước hỗ trợ xi măng trị giá 396 triệu đồng, nhân dân đối ứng 439 triệu đồng. Hiện nay xã đã hoàn thành 2,5 km trục xã và 2,5 km đường nhánh và đang tập trung chỉ đạo hoàn thành xây dựng các tuyến đường bê tông theo kế hoạch.

         Ông Lô Văn Đoàn, Phó Chủ tịch UBND xã Nhật Tiến cho biết: Để hoàn thành tiêu chí giao thông, xã đã có văn bản chỉ đạo các thôn rà soát các tuyến đường ngõ xóm, trục thôn, trục xã trên địa bàn, đồng thời họp bàn lập biên bản gửi về UBND xã tổng hợp trình UBND huyện hỗ trợ xi măng để tiếp tục xây dựng các tuyến đường, mục tiêu đến năm 2020 đạt tiêu chí giao thông. Qua đó tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân Nhật Tiến phát triển sản xuất, nâng cao đời sống.

Nguồn: baolangson.vn