Thứ hai, 05 Tháng 8 2019 09:44

Xây dựng nông thôn mới ở Văn Lãng: Bứt tốc xã điểm

         Với sự đầu tư nguồn lực của nhà nước, sự chung tay, góp sức của nhân dân, đến nay, xã Tân Việt, huyện Văn Lãng đang có sự bứt tốc mạnh mẽ trong xây dựng nông thôn mới (NTM).

         Tân Việt là 1 trong 12 xã được tỉnh chọn chỉ đạo điểm phấn đấu đạt chuẩn NTM năm 2019. Tuy nhiên, so với nhiều xã khác, xuất phát điểm của Tân Việt khá thấp. Cụ thể: thời điểm cuối tháng 2/2019, xã mới đạt 8/19 tiêu chí, trong đó có những tiêu chí xã tự đánh giá đã đạt nhưng rất “non”. Số tiêu chí chưa đạt còn nhiều, khối lượng công việc cần thực hiện rất lớn.

XD NTM o Van Lang But toc xa diem

Thi công công trình Trạm Y tế xã Tân Việt

         Xác định được những khó khăn nên huyện Văn Lãng đã tập trung triển khai nhiều giải pháp đồng bộ để giúp xã thực hiện các tiêu chí. Ông Nguyễn Đình Trường, Chủ tịch UBND huyện Văn Lãng cho biết: Ngay từ những tháng đầu năm, huyện đã rà soát hiện trạng các tiêu chí của xã. Sau đó, từ huyện đến xã xây dựng kế hoạch chi tiết, cụ thể để thực hiện từng tiêu chí. Trong đó, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng phòng, ban chuyên môn của huyện; các cán bộ, công chức xã Tân Việt phụ trách từng tiêu chí. Từ đó các tiêu chí khẩn trương được triển khai thực hiện.

         Các tiêu chí chưa đạt được chia thành 2 nhóm gồm: nhóm các tiêu chí cần nguồn lực đầu tư của nhà nước và nhóm các tiêu chí có sự chung tay, góp sức của người dân.

         Đối với nhóm tiêu chí cần nguồn lực đầu tư của nhà nước, tập trung chủ yếu vào việc xây dựng các công trình cơ sở hạ tầng như: trạm y tế, nhà văn hóa xã, trường học, công trình nước sinh hoạt, mương thủy lợi… Để thực hiện các tiêu chí này, một mặt xã chủ động tạo điều kiện thuận lợi về mặt bằng sạch để đầu tư xây dựng. Mặt khác, UBND huyện đã chỉ đạo các đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ triển khai xây dựng kết hợp với việc tăng cường kiểm tra, giám sát, đôn đốc đơn vị thi công đảm bảo tiến độ cũng như chất lượng công trình. Đến hết tháng 7/2019, đã có 7/13 công trình xây dựng trên địa bàn xã Tân Việt hoàn thành, khối lượng trung bình các công trình đạt trên 70% và dự kiến tháng 11/2019 sẽ hoàn thành các công trình hạ tầng NTM trên địa bàn xã.

         Cùng với đó, xã Tân Việt đã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân chung sức thực hiện các tiêu chí. Ông Triệu Lý Hòa, Chủ tịch UBND xã cho biết: Từ đầu năm đến nay, xã thường xuyên phối hợp với các cơ quan liên quan của tỉnh, huyện tổ chức các lớp chuyên đề, các buổi họp lồng ghép tuyên truyền, vận động nhân dân chung sức xây dựng NTM với hàng nghìn lượt người tham gia. Từ đó, người dân trên địa bàn xã hiểu rõ hơn về mục đích, ý nghĩa của chương trình và đã tích cực chung tay cùng thực hiện các tiêu chí.

         Qua 7 tháng đầu năm 2019, người dân trên địa bàn xã đã hiến 580 m2 đất; đóng góp 122 triệu đồng, 2.300 công lao động để làm đường giao thông nông thôn, xây dựng nhà văn hóa thôn, công trình thủy lợi. Bên cạnh đó, các hộ dân còn chủ động cải tạo, sửa chữa nhà ở; cải tạo, sửa chữa 24 chuồng trại chăn nuôi; xây mới 40 nhà vệ sinh… Góp phần quan trọng giúp xã đạt thêm các chỉ tiêu trong các tiêu chí giao thông, thủy lợi, nhà ở dân cư, cơ sở vật chất văn hóa, môi trường.

         Với sự đầu tư nguồn lực của nhà nước, sự chung tay góp sức của người dân, việc thực hiện các tiêu chí NTM của xã đến nay đã có nhiều chuyển biến rõ nét. Tính đến hết tháng 7/2019, xã Tân Việt đã đạt 13/19 tiêu chí và là một trong những xã điểm đạt nhiều tiêu chí nhất so với các xã điểm còn lại trong tỉnh. Đối với các tiêu chí chưa đạt, đến nay đã hoàn thành từ 70 – 80% khối lượng công việc và chủ yếu phụ thuộc vào tiến độ xây dựng. Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự chung tay góp sức của người dân, xã Tân Việt đã và đang nỗ lực phấn đấu đạt chuẩn NTM vào cuối năm 2019 theo kế hoạch đề ra.

Nguồn: baolangson.vn