Thứ năm, 01 Tháng 8 2019 09:28

Phát triển giao thông nông thôn: Nhiều giải pháp để hoàn thành kế hoạch

         Trong 7 tháng đầu năm 2019, toàn tỉnh cứng hóa được hơn 120 km đường trục xã, trục thôn, ngõ xóm, đạt 34% kế hoạch, bằng 57% so với cùng kỳ năm 2018. UBND các huyện và Sở Giao thông Vận tải đang tập trung nhiều giải pháp đồng bộ, phấn đấu hoàn thành cứng hóa 230 km đường mới, đạt kế hoạch năm đề ra.

         Tìm hiểu từ các địa phương cho thấy, kết quả phát triển giao thông nông thôn đạt thấp trong 7 tháng đầu năm 2019, bởi các huyện tập trung xử lý nợ kinh phí ứng trước thực hiện đề án phát triển giao thông của những năm trước. Theo thống kê của Sở Giao thông – Vận tải, trong số hơn 120 km đường được cứng hóa trong 7 tháng đầu năm 2019, có 46,8 km đường trục xã và 73,5 km đường trục thôn, ngõ xóm. Trong số 46,8 km đường trục xã được thực hiện, có tới 29,8 km thuộc các công trình chuyển tiếp từ năm 2018 và đề án năm 2019 mới thực hiện được 17 km.

PT GT NT Nhieu giai phap de hoan thanh KH

Người dân xã Chi Lăng, huyện Chi Lăng cứng hóa đường trục thôn

         Một số huyện đạt thấp như Văn Quan trong 7 tháng đầu năm 2019 cứng hóa được 19,9 km đường trục xã, ngõ xóm. Trong khi 6 tháng đầu năm 2018, huyện cứng hóa được 27 km đường trục xã, ngõ xóm. Còn tại huyện Cao Lộc, trong 7 tháng mới thực hiện được hơn 9 km đường giao thông nông thôn các loại, giảm nhiều so với cùng kỳ năm trước. Tại các huyện có phong trào cứng hóa đường giao thông nông thôn phát triển như: Hữu Lũng, Chi Lăng, Bắc Sơn, khối lượng thực hiện trong 7 tháng đầu năm 2019 đều giảm so với cùng kỳ năm 2018.

         Mặc dù khối lượng thực hiện đạt thấp nhưng các địa phương và Sở Giao thông – Vận tải vẫn quyết tâm hoàn thành kế hoạch đến cuối năm 2019 cứng hóa thêm 230 km đường trục xã, trục thôn, ngõ xóm. Theo đó, các địa phương đã có những giải pháp cụ thể.

         Ông Linh Văn Phúc, Trưởng Phòng Kinh tế – Hạ tầng huyện Chi Lăng cho biết: Từ nay đến cuối năm, huyện sẽ bố trí khoảng 2 tỷ đồng từ ngân sách huyện để mua xi măng, hỗ trợ người dân làm đường. Nguồn xi măng được huyện ưu tiên cho các xã điểm phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019 và các xã nằm trong kế hoạch đạt chuẩn giai đoạn 2016 – 2020.

         Còn tại huyện Tràng Định, nhằm tiếp tục duy trì phong trào cứng hóa đường giao thông nông thôn, Phòng Kinh tế – Hạ tầng đã tham mưu cho UBND huyện tạm ứng 1.500 tấn xi măng kế hoạch 2020 để hỗ trợ các xã. Ông Hoàng Như Bách, Trưởng Phòng Kinh tế – Hạ tầng huyện Tràng Định cho biết: Nguồn xi măng tạm ứng sẽ bố trí để cứng hóa các tuyến đường trục xã, trục thôn tại các xã điểm, trong đó, riêng xã Cao Minh sẽ được bổ sung khoảng 200 tấn, phấn đấu đến hết tháng 9/2019 hoàn thành cứng hóa 8 km đường trục thôn theo kế hoạch.

         Tại một số huyện khác như: Đình Lập, Văn Quan, Văn Lãng… một giải pháp khác được các huyện thực hiện, đó là lồng ghép với các chương trình mục tiêu quốc gia. Chẳng hạn như huyện Đình Lập, việc cứng hóa các tuyến đường trục xã, trục thôn được lồng ghép với nguồn vốn chương trình 135. Theo đó, nền đường sẽ sử dụng nguồn vốn chương trình 135, còn mặt đường sẽ sử dụng nguồn xi măng do ngân sách huyện cân đối để cứng hóa.

         Ông Nghiêm Văn Hải, Giám đốc Sở Giao thông – Vận tải cho biết: “Thực hiện đề án năm 2019, nhất là đối với việc cứng hóa các tuyến đường trục xã, trong bối cảnh khó khăn về nguồn vốn, UBND tỉnh đã đồng ý cho phép sở áp dụng công nghệ mới bằng vật liệu đất gia cố tro bay và xi măng để cứng hóa tuyến đường trục xã nhằm tiết giảm chi phí. Với giải pháp này, 5 tháng còn lại của năm 2019, mỗi huyện sẽ được sở thực hiện cứng hóa khoảng 6 km đường trục xã”.

         Ngoài ra, các huyện tiếp tục vận động doanh nghiệp, người dân đóng góp tiền để cứng hóa các tuyến đường trục thôn, ngõ xóm.

Nguồn: baolangson.vn