Thứ ba, 22 Tháng 11 2022 15:00

Bình Gia: Khơi dậy sức dân xây dựng nông thôn mới

Những năm gần đây, bên cạnh nguồn lực đầu tư của Nhà nước, người dân trên địa bàn huyện Bình Gia đã tích cực chung tay, góp sức thực hiện các tiêu chí nông thôn mới (NTM). Qua đó, góp phần vào việc hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ xây dựng NTM chung trên địa bàn.

Giai đoạn 2021-2022, một trong những nhiệm vụ quan trọng nhất trong xây dựng NTM trên địa bàn huyện Bình Gia là phấn đấu đưa xã Thiện Long và xã Thiện Hòa đạt chuẩn NTM (đều là 2 xã đặc biệt khó khăn). Bên cạnh đó, huyện tiếp tục chỉ đạo các xã đã đạt chuẩn NTM củng cố, nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt, đồng thời, thực hiện xây dựng NTM nâng cao, khu dân cư NTM kiểu mẫu.

 1 1 1

Người dân thôn Thâm Khôn, xã Thiện Hòa chung sức làm nhà văn hóa thôn

Tuy nhiên, từ năm 2021 đến nay, việc triển khai xây dựng NTM trên địa bàn tỉnh nói chung, trong đó, có huyện Bình Gia gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của thiên tai, dịch bệnh; bộ tiêu chí xã NTM, NTM nâng cao giai đoạn 2021-2025 có nhiều chỉ tiêu, tiêu chí mới khó hơn, đòi hỏi nguồn lực đầu tư lớn hơn, thời gian thực hiện kéo dài…

Chính vì vậy, bên cạnh sự đầu tư nguồn lực của Nhà nước, sự chung tay, góp sức của người dân đóng vai trò rất quan trọng. Ông Hoàng Văn Chung, Phó Chủ tịch UBND huyện Bình Gia cho biết: Để huy động được sức dân, UBND huyện đã xây dựng kế hoạch phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng cơ quan, đơn vị, UBND các xã. Trong đó, công tác tuyên truyền, vận động được đơn vị liên quan nhanh chóng triển khai thực hiện.

Cụ thể, từ đầu năm 2021 đến nay, UBND huyện đã phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức được 80 cuộc tuyên truyền, 7 lớp tập huấn với khoảng 5.500 lượt người tham gia. Bên cạnh đó, huyện đẩy mạnh phối hợp tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng; tuyên truyền lồng ghép qua các cuộc hội họp, sinh hoạt tại cơ sở; tuyên truyền thông qua phong trào cán bộ, công chức, viên chức, chiến sỹ lực lượng vũ trang ngày thứ 7 đi cơ sở xây dựng NTM, đô thị văn minh…

Thông qua công tác tuyên truyền, vận động, người dân hiểu rõ hơn về mục đích, ý nghĩa và vai trò của mình trong xây dựng NTM, từ đó tích cực chung tay, góp sức thực hiện các tiêu chí. Ông Hứa Văn Khánh, Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn Thâm Khôn, xã Thiện Hòa cho biết: Năm 2022, sau khi được tuyên truyền, vận động về việc triển khai xây dựng nhà văn hóa thôn, người dân trong thôn rất phấn khởi và tích cực chung sức thực hiện. Cụ thể, để có mặt bằng xây dựng, gia đình ông Nông Công Khoa đã hiến 650 m2 đất để xây dựng. Bên cạnh đó, người dân trong thôn đóng góp mỗi hộ gần 2 triệu đồng để xây dựng nhà văn hóa thôn. Đến nay, công trình đã cơ bản hoàn thành.

Không chỉ chung sức xây dựng nhà văn hóa thôn, từ đầu năm 2022 đến nay, người dân thôn Thâm Khôn đã hiến 1.500 m2 đất, đóng góp 78 triệu đồng, 120 ngày công lao động để chung sức làm đường giao thông, vệ sinh môi trường…

Cùng với thôn Thâm Khôn, xã Thiện Hòa, người dân ở nhiều thôn khác trên địa bàn huyện Bình Gia cũng tích cực chung tay, góp sức thực hiện các tiêu chí NTM. Từ năm 2021 đến nay, người dân trên địa bàn huyện Bình Gia đã hiến 82.050 m2 đất, 23.072 công lao động và hơn 2 tỷ đồng để chung sức thực hiện các tiêu chí NTM.

Từ sự chung tay, góp sức của người dân và nguồn lực đầu tư của Nhà nước, năm 2021, xã Thiện Long được công nhận đạt chuẩn NTM, nâng tổng số xã được công nhận đạt chuẩn NTM trên địa huyện lên 7 xã. Năm 2022, huyện phấn đấu đưa xã Thiện Hòa đạt chuẩn NTM. Ông Lăng Văn Hanh, Chủ tịch UBND xã Thiện Hòa cho biết: Đến nay, xã đã đạt 10/19 tiêu chí. Các tiêu chí còn lại đạt 80-90% và dự kiến tháng 12/2022, xã sẽ cơ bản hoàn thành các tiêu chí NTM.

Mặc dù đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức song với sự chung tay, góp sức của người dân, đến nay, việc triển khai nhiệm vụ xây dựng NTM trên địa bàn huyện Bình Gia đã đạt được những kết quả tích cực. Qua đó, tạo động lực, tiền đề quan trọng để huyện hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ xây dựng NTM năm 2022 cũng như các năm tiếp theo.

Nguồn: baolangson.vn