Thứ năm, 31 Tháng 8 2023 16:01

Chương trình cho vay sản xuất kinh doanh: Tiếp sức cho người dân vùng khó

Ngày 31/8/2023, Văn phòng Điều phối xây dựng nông thôn mới (NTM) tỉnh phối hợp với một số sở, ngành liên quan tổ chức kiểm tra tiến độ triển khai chương trình xây dựng NTM trên địa bàn huyện Bắc Sơn.

kim huyen 4

Lãnh đạo Văn phòng Điều phối xây dựng NTM phát biểu tại buổi kiểm tra

Theo báo cáo tại buổi làm việc, trong 8 tháng đầu năm 2023, các cấp, ngành liên quan trên địa bàn huyện Bắc Sơn đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền về xây dựng NTM được 800 cuộc, thu hút 65.000 lượt người nghe, tuyên truyền trên sóng phát thanh được 68 lượt tin, bài và các văn bản liên quan…

Qua đó, nâng cao nhận thức của người dân về xây dựng NTM, huyện đã huy động được hơn 16.680 ngày công lao động và Nhân dân đã đóng góp trên 1,5 tỷ đồng để chung sức thực hiện các tiêu chí NTM.

Nhờ sự chung sức của người dân và nguồn lực hỗ trợ của Nhà nước (trong đó, vốn ngân sách Trung ương trên 23,7 tỷ đồng, ngân sách địa phương hơn 10,4 tỷ đồng), đến hết tháng 8/2023, toàn huyện đã xây dựng được 11,38 km và sửa chữa, duy tu 100,86 km đường giao thông nông thôn, phát quang đường làng ngõ xóm trên 4,1 triệu m2; nạo vét hơn 107 nghìn mét kênh mương; nâng cấp, cải tạo hệ thống điện đảm bảo phục vụ 100% các xã, thị trấn; hoàn thiện hệ thống cơ sở vật chất thể thao cấp xã, thôn, trung tâm văn hóa – thể thao huyện…

Đến nay, bình quân mỗi xã trên địa bàn huyện đạt 14 tiêu chí NTM, 9/17 xã được công nhận đạt chuẩn NTM, trong đó, 2 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, 1 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu.

Đối với xã Long Đống, xã điểm phấn đấu đạt chuẩn NTM năm 2023, đến nay xã đạt 12/19 tiêu chí NTM. Số tiêu chí chưa đạt còn 7 tiêu chí, trong đó có những tiêu chí đòi hỏi nguồn lực đầu tư và cần nhiều sự chung sức của người dân như: giao thông, trường học, cơ sở vật chất văn hóa.

Đối với xã Đồng Ý, 1 trong 2 xã phấn đấu đạt chuẩn NTM kiểu mẫu năm 2023 của tỉnh, đến nay đang đẩy mạnh củng cố các tiêu chí xã NTM nâng cao, tập trung phát triển mô hình sản xuất, xây dựng thôn thông minh…

Tại buổi kiểm tra, các đại biểu đã tập trung phân tích, đánh giá những tiêu chí chưa đạt của các xã và làm rõ một số nội dung liên quan đến việc xây dựng, hoàn thiện các tiêu chí như trường học, giao thông, cơ sở vật chất văn hóa và việc xây dựng phát triển các mô hình sản xuất… Từ đó, đưa ra các giải pháp cụ thể để khắc phục khó khăn, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các tiêu chí NTM.

Qua đó, góp phần giúp huyện Bắc Sơn, trong đó có xã điểm Long Đống vượt qua khó khăn để hoàn thiện các mục tiêu, nhiệm vụ xây dựng NTM năm 2023 đã đề ra.

Nguồn: baolangson.vn