Kế hoạch tuyên truyền chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới và thực hiện Đề án Chương trình mỗi xã một sản phẩm tỉnh Lạng Sơn năm 2020

Alternative text - include a link to the PDF!

Số / ký hiệu 766/KH-STTTT
Về việc / trích yếu
Ngày ban hành 05/5/2020
Tải xuống
Download attachments: