Quyết định về việc phê duyệt quyết toán hoàn thành dự án: Tăng cường cơ sở vật chất cho hệ thống thông tin và truyền thông cơ sở thuộc Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Lạng Sơn năm 2019

Alternative text - include a link to the PDF!

Số / ký hiệu 644 /QĐ-UBND
Về việc / trích yếu
Ngày ban hành 16/4/2020
Tải xuống
Download attachments: