Kế hoạch về kiểm tra, đôn đốc và hướng dẫn huyện Hữu Lũng thực hiện nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới và xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới, xã nông thôn mới nâng cao năm 2020

Alternative text - include a link to the PDF!

Số / ký hiệu 47/KH-STNMT
Về việc / trích yếu
Ngày ban hành 15/4/2020
Tải xuống