Quyết định về việc phê duyệt quyết toán hoàn thành công trình: Tăng cường cơ sở vật chất cho hệ thống thông tin và truyền thông cơ sở thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2019 tại xã Nhật Tiến, huyện Hữu Lũng và xã Khuất Xá

Alternative text - include a link to the PDF!

Số / ký hiệu 632 /QĐ-UBND
Về việc / trích yếu
Ngày ban hành 14/4/2020
Tải xuống
Download attachments: