Hướng dẫn thực hiện xây dựng “Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu” trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2020 và Quy trình công nhận khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu

Alternative text - include a link to the PDF!

Số / ký hiệu 43/HD-VPĐP
Về việc / trích yếu
Ngày ban hành 09/4/2020
Tải xuống
Download attachments: