Quyết định Về việc ban hành Bộ tiêu chí và Quy trình xét công nhận, công bố thôn đạt chuẩn nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, giai đoạn 2019 - 2020

Alternative text - include a link to the PDF!

Số / ký hiệu 738/QĐ-UBND
Về việc / trích yếu
Ngày ban hành 19/4/2019
Tải xuống