Quyết định ban hành Bộ tiêu chí xã nông thôn mới, xã nông thôn mới nâng cao, xã nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2022 - 2025 tỉnh Lạng Sơn

Alternative text - include a link to the PDF!

Alternative text - include a link to the PDF!

Alternative text - include a link to the PDF!

Alternative text - include a link to the PDF!

Số / ký hiệu 1494/QĐ-UBND
Về việc / trích yếu
Ngày ban hành 14/9/2022
Tải xuống