Hướng dẫn tạm thời thực hiện xây dựng "Khu dân cư kiểu mẫu" trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

Alternative text - include a link to the PDF!

Số / ký hiệu 107/HD-VPĐP
Về việc / trích yếu
Ngày ban hành 17/5/2017
Tải xuống
Download attachments: