Quyết định ban hành Bộ tiêu chí Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, Thôn nông thôn mới kiểu mẫu và tiêu chí Thôn thông minh trong Bộ tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2023 - 2025 Featured

Alternative text - include a link to the PDF!

Alternative text - include a link to the PDF!

Alternative text - include a link to the PDF!

Alternative text - include a link to the PDF!

Số / ký hiệu 367/QĐ-UBND
Về việc / trích yếu
Ngày ban hành 08/3/2023
Tải xuống