Hướng dẫn thực hiện Bộ tiêu chí Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, Thôn nông thôn mới kiểu mẫu và quy trình công nhận Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, Thôn nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2023-2025

Alternative text - include a link to the PDF!

Số / ký hiệu 128/HD-VPĐP
Về việc / trích yếu
Ngày ban hành 02/5/2023
Tải xuống