Hoạt động, tài trợ

          Chiều 15/11/2017, đoàn công tác Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Lạng Sơn do đồng chí Nguyễn Quang Tuấn, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố làm trưởng đoàn đã đến học tập, trao đổi kinh nghiệm xây dựng nông thôn mới tại huyện Chi Lăng.

          Nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 42a/KH-BCĐ ngày 28/02/2017 của Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới huyện về thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới huyện Lộc Bình năm 2017.