Quyết định Quy định mức hỗ trợ từ ngân sách nhà nước để thực hiện một số nội dung trong Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, giai đoạn 2018 - 2020

Alternative text - include a link to the PDF!

Số / ký hiệu 18/2018/QĐ-UBND
Về việc / trích yếu
Ngày ban hành 31/01/2018
Tải xuống
Download attachments: