Về việc ban hành Danh mục loại dự án được áp dung cơ chế đặc thù trong quản lý đầu tư xây dựng thuộc các Chương trình MTQG giai đoạn 2016-2020

Alternative text - include a link to the PDF!

Số / ký hiệu 485/QĐ-UBND
Về việc / trích yếu
Ngày ban hành 24/3/2017
Tải xuống
Download attachments: