Kế hoạch thực hiện hoàn thiện các tiêu chí tại các xã đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao giai đoạn trước năm 2022 Featured

Alternative text - include a link to the PDF!

Alternative text - include a link to the PDF!

Số / ký hiệu 184/KH-UBND
Về việc / trích yếu
Ngày ban hành 13/9/2023
Tải xuống