Hướng dẫn thực hiện Chỉ tiêu 18.6 trong Bộ tiêu chí về xã nông thôn mới ban hành kèm theo Quyết định số 1494/QĐ-UBND ngày 14/9/2022 của UBND tỉnh

Alternative text - include a link to the PDF!

Số / ký hiệu 223/HD-VPĐP
Về việc / trích yếu
Ngày ban hành 04/10/2022
Tải xuống