Trách nhiệm thẩm định và một số lưu ý khi thực hiện tiêu chí 15.3 đối với các xã về đích "nông thôn mới nâng cao" và "nông thôn mới kiểu mẫu".

Alternative text - include a link to the PDF!

Alternative text - include a link to the PDF!

Số / ký hiệu 791/VP-TTPVHCC
Về việc / trích yếu
Ngày ban hành 28/2/2023
Tải xuống