Hướng dẫn thực hiện Tiêu chí 14.2; 14.3; 14.4 của Bộ tiêu chí về xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025

Alternative text - include a link to the PDF!

Alternative text - include a link to the PDF!

Số / ký hiệu 1229/SYT-KHTC
Về việc / trích yếu
Ngày ban hành 07/6/2023
Tải xuống